145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking Part 1: Hometown – IELTS Speaking Part 1 Hometown

Home - IELTS - IELTS Speaking Part 1: Hometown – IELTS Speaking Part 1 Hometown

IELTS Speaking Part 1: Hometown – IELTS Speaking Part 1 Hometown

IELTS Speaking Part 1: Hometown – Get tips and strategies to answer questions about your hometown in IELTS Speaking Part 1 and score higher in the IELTS exam.

(English below)

IELTS Speaking Part 1: Hometown

IELTS Speaking PHẦN 1: Quê hương

1. Hãy cho tôi biết về quê hương của bạn.

2. Điều gì là điều tốt nhất về nó?

3. Điều gì là điều tồi tệ nhất về nó?

4. Loại người nào muốn nó?

5. Loại người nào sẽ thích nó?

6. Bạn nghĩ gì làm cho nó độc đáo?

7. Nó có loại lịch sử nào?

8. Các địa danh nổi tiếng nhất của nó là gì?

9. Loại thực phẩm nào là phổ biến ở đó?

10. Mọi người thường nghe loại nhạc nào ở đó?

Quê hương của tôi là một thị trấn nhỏ ở giữa hư không. Nó là nơi mà mọi người đều biết tất cả mọi người và ở đó không có nhiều việc phải làm. Điều tốt nhất về nó là nó là một nơi rất an toàn để sống. Điều tồi tệ nhất về nó là không có nhiều việc phải làm. Nó là nơi mà những người thích hòa bình và yên tĩnh sẽ thích nó. Nó cũng là nơi mà những người không thích những thị trấn nhỏ sẽ không thích nó. Tôi nghĩ những gì làm cho nó độc đáo là lịch sử của nó. Nó là một thị trấn rất cổ và nó có rất nhiều câu chuyện thú vị. Điểm nổi tiếng nhất của nó là nhà thờ cũ ở trung tâm thị trấn. Các thực phẩm phổ biến ở đó rất đơn giản. Nó là nơi mà mọi người thường nghe nhạc đồng quê.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


IELTS Speaking Part 1 Hometown

IELTS Speaking Part 1: Hometown

1. Tell me about your hometown.

2. What’s the best thing about it?

3. What’s the worst thing about it?

4. What kind of person would like it?

5. What kind of person wouldn’t like it?

6. What do you think makes it unique?

7. What kind of history does it have?

8. What are its most famous landmarks?

9. What kind of food is popular there?

10. What kind of music do people usually listen to there?

My hometown is a small town in the middle of nowhere. It’s the kind of place where everyone knows everyone and there’s not much to do. The best thing about it is that it’s a very safe place to live. The worst thing about it is that there’s not much to do. It’s the kind of place where people who like peace and quiet would like it. It’s also the kind of place where people who don’t like small towns would not like it. I think what makes it unique is its history. It’s a very old town and it has a lot of interesting stories. Its most famous landmark is the old church in the center of town. The food that is popular there is very simple. It’s the kind of place where people usually listen to country music.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider