145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking Part 1: Các topic và cách trả lời – Topics Speaking IELTS Part 1

Home - IELTS - IELTS Speaking Part 1: Các topic và cách trả lời – Topics Speaking IELTS Part 1

IELTS Speaking Part 1: Các topic và cách trả lời – Topics Speaking IELTS Part 1

IELTS Speaking Part 1: Các topic và cách trả lời – Hãy tham gia vào website của chúng tôi để tìm hiểu những topic phổ biến nhất và các cách trả lời để tham gia phần thi nói của IELTS!

(English below)

IELTS Speaking Part 1: Các topic và cách trả lời

IELTS Speaking Phần 1 là cơ hội của bạn để giới thiệu bản thân với giám khảo và cho họ thấy rằng bạn có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt. Phần này của bài kiểm tra kéo dài trong khoảng 4-5 phút và bao gồm 3 phần.

Trong phần đầu tiên, giám khảo sẽ hỏi bạn những câu hỏi chung về bản thân như tên của bạn, nơi bạn đến và những gì bạn làm. Bạn nên trả lời những câu hỏi này rõ ràng và chính xác nhất có thể.

Trong phần thứ hai, giám khảo sẽ hỏi bạn nhiều câu hỏi cụ thể hơn về một chủ đề mà họ sẽ cung cấp trước cho bạn. Đây có thể là bất cứ điều gì từ sở thích và sở thích của bạn đến công việc hoặc nghiên cứu của bạn. Một lần nữa, bạn nên trả lời những câu hỏi này rõ ràng và chính xác nhất có thể.

Trong phần thứ ba và cuối cùng, giám khảo sẽ hỏi bạn một loạt các câu hỏi để kiểm tra khả năng nói trôi chảy và mạch lạc của bạn. Họ thường sẽ bắt đầu bằng cách yêu cầu bạn nói về một chủ đề trong 1 phút, và sau đó họ sẽ hỏi bạn một số câu hỏi tiếp theo.

Để làm tốt trong việc nói Phần 1, bạn cần có khả năng trả lời các câu hỏi một cách tự tin và trôi chảy. Bạn cũng nên cố gắng sử dụng một loạt các cấu trúc từ vựng và ngữ pháp khác nhau.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


Topics Speaking IELTS Part 1

IELTS Speaking Part 1 is your opportunity to introduce yourself to the examiner and to show them that you have good English communication skills. This part of the test lasts for about 4-5 minutes and comprises of 3 sections.

In the first section, the examiner will ask you general questions about yourself such as your name, where you come from and what you do. You should answer these questions as clearly and concisely as possible.

In the second section, the examiner will ask you more specific questions about a topic that they will give you in advance. This could be anything from your hobbies and interests to your work or studies. Again, you should answer these questions as clearly and concisely as possible.

In the third and final section, the examiner will ask you a series of questions to test your ability to speak fluently and coherently. They will usually start by asking you to talk about a topic for 1 minute, and then they will ask you some follow-up questions.

To do well in Speaking Part 1, you need to be able to answer the questions confidently and fluently. You should also try to use a range of different vocabulary and grammar structures.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider