145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking Exercises & Tips – Speaking IELTS sample

Home - IELTS - IELTS Speaking Exercises & Tips – Speaking IELTS sample

IELTS Speaking Exercises & Tips – Speaking IELTS sample

IELTS Speaking Exercises & Tips – Get the best tips and exercises to help you ace your IELTS Speaking test. Improve your IELTS score with the help of our experts.

(English below)

IELTS Speaking Exercises & Tips

Bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS? Nếu vậy, có lẽ bạn đang tự hỏi phần nói là như thế nào.

Phần kỹ năng nói trong IELTS là một cuộc phỏng vấn trực tiếp giữa giám khảo và người làm bài kiểm tra. Nó được chia thành ba phần. Trong Phần 1, giám khảo sẽ hỏi người làm bài kiểm tra một số câu hỏi chung về bản thân họ, nhà của họ, công việc/nghiên cứu của họ, v.v … Người làm bài kiểm tra dự kiến ​​sẽ trả lời những câu hỏi này một cách trôi chảy và tự phát. Trong Phần 2, giám khảo sẽ cung cấp cho người làm bài kiểm tra một thẻ với một chủ đề trên đó. Người làm bài kiểm tra sẽ có một phút để chuẩn bị bài nói chuyện về chủ đề này, và sau đó họ sẽ phải nói trong hai phút. Người làm bài kiểm tra dự kiến ​​sẽ nói chuyện mạch lạc và mạch lạc về chủ đề này. Trong Phần 3, giám khảo sẽ hỏi người kiểm tra một số câu hỏi khó hơn liên quan đến chủ đề trong Phần 2. Người làm bài kiểm tra dự kiến ​​sẽ trả lời những câu hỏi này một cách thông minh và trôi chảy.

Phần nói được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp của người làm bài kiểm tra bằng tiếng Anh một cách hiệu quả. Người kiểm tra sẽ tìm kiếm sự lưu loát, gắn kết, từ vựng, ngữ pháp và phát âm.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho phần nói:

-Practice nói tiếng Anh càng nhiều càng tốt trước khi kiểm tra. Bạn càng nói, bạn sẽ càng trở nên thông thạo.

-Không chắc chắn bạn có thể nói rõ ràng và phát âm các từ chính xác. Thực hành với một người bản ngữ nếu có thể.

-Think về những gì bạn sẽ nói trước khi bạn nói nó. Điều này sẽ giúp bạn nói trôi chảy và mạch lạc hơn.

-Press để sử dụng nhiều từ và cụm từ vựng khác nhau. Bạn càng biết nhiều từ, bạn càng có khả năng thể hiện bản thân rõ ràng.

-Đừng lo lắng nếu bạn phạm sai lầm. Mọi người đều phạm sai lầm khi họ nói. Chỉ cần thư giãn và tiếp tục nói.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


Speaking IELTS sample

Are you planning on taking the IELTS test? If so, then you’re probably wondering what the Speaking section is like.

The IELTS Speaking section is a face-to-face interview between the examiner and the test taker. It is divided into three parts. In Part 1, the examiner will ask the test taker some general questions about themselves, their homes, their work/studies, etc. The test taker is expected to answer these questions fluently and spontaneously. In Part 2, the examiner will give the test taker a card with a topic on it. The test taker will have one minute to prepare their talk on this topic, and then they will have to speak for two minutes. The test taker is expected to speak coherently and coherently on the topic. In Part 3, the examiner will ask the test taker some more difficult questions related to the topic in Part 2. The test taker is expected to answer these questions intelligently and fluently.

The Speaking section is designed to assess the test taker’s ability to communicate effectively in English. The examiner will be looking for fluency, coherence, vocabulary, grammar, and pronunciation.

Here are some tips to help you prepare for the Speaking section:

-Practice speaking English as much as possible before the test. The more you speak, the more fluent you will become.

-Make sure you can speak clearly and pronounce words correctly. Practice with a native speaker if possible.

-Think about what you are going to say before you say it. This will help you to speak more fluently and coherently.

-Try to use a variety of different vocabulary words and phrases. The more words you know, the more likely you are to be able to express yourself clearly.

-Don’t worry if you make a mistake. Everyone makes mistakes when they speak. Just relax and keep speaking.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider