145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking about Money: Tips to Ace the Exam – Money Speaking IELTS

Home - IELTS - IELTS Speaking about Money: Tips to Ace the Exam – Money Speaking IELTS

IELTS Speaking about Money: Tips to Ace the Exam – Money Speaking IELTS

IELTS Speaking about Money: Tips to Ace the Exam – Get the best strategies and tips to ace the IELTS speaking exam about money. Learn the most effective ways to answer questions and improve your score.

(English below)

IELTS Speaking about Money: Tips to Ace the Exam

IELTS Speaking PHẦN 1

Vai trò của tiền trong cuộc sống của chúng ta là gì?

Chúng ta đều biết rằng tiền là quan trọng. Đó là một phần cần thiết trong cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng nó để mua những thứ chúng tôi cần và muốn. Nó cho chúng ta cảm giác an toàn và cho phép chúng ta sống theo lối sống mà chúng ta muốn.

Nhưng vai trò của tiền trong cuộc sống của chúng ta là gì? Có phải nó chỉ là một phương tiện để kết thúc? Hay có nhiều hơn thế?

Một số người tin rằng tiền là gốc rễ của mọi điều ác. Họ nghĩ rằng mọi người được thúc đẩy bởi lòng tham và đây là điều dẫn đến tội phạm và tham nhũng.

Những người khác tin rằng tiền là một điều ác cần thiết. Họ nghĩ rằng nó rất cần thiết cho hoạt động của xã hội, nhưng nó cũng có thể là một nguồn gốc của vấn đề.

Vậy bạn nghĩ như thế nào? Tiền là một điều tốt hay xấu?

IELTS Speaking PHẦN 2

Mô tả một thời gian khi bạn phải sử dụng tiền một cách bất ngờ

Bạn nên nói:

Tình huống là gì

Bạn phải làm gì

Bạn cảm thấy thế nào về nó

Và giải thích lý do tại sao nó bất ngờ

Tôi nhớ một thời gian khi tôi phải sử dụng tiền một cách bất ngờ. Tôi đang đi nghỉ cùng gia đình và chúng tôi đang ở trong một khách sạn. Bố mẹ tôi đã cho tôi một số tiền chi tiêu cho chuyến đi, nhưng tôi đã chi tiêu hầu hết.

Một ngày nọ, chúng tôi đi ăn và bố mẹ tôi nói rằng tôi có thể đặt bất cứ thứ gì tôi muốn. Tôi đã rất phấn khích và gọi món ăn đắt nhất trong thực đơn.

Khi hóa đơn đến, bố mẹ tôi nói rằng tôi phải trả tiền cho bữa ăn của mình. Tôi đã rất sốc! Tôi đã không mong đợi phải trả tiền cho thức ăn của riêng mình.

Cuối cùng tôi đã phải sử dụng tiền chi tiêu của mình để trả cho bữa ăn. Đó là một chi phí bất ngờ, nhưng đó là một bài học tốt cho tôi. Tôi đã học được rằng tôi cần phải cẩn thận hơn với tiền của mình.

IELTS Speaking PHẦN 3

Những ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng thẻ tín dụng là gì?

Thẻ tín dụng đã trở nên rất phổ biến trong những năm gần đây. Ngày càng có nhiều người sử dụng chúng để trả tiền cho việc mua hàng của họ.

Có một số lợi thế để sử dụng thẻ tín dụng. Ví dụ, chúng có thể là một cách thuận tiện để trả tiền cho mọi thứ. Bạn không phải mang theo tiền mặt và bạn có thể sử dụng chúng để mua hàng trực tuyến.

Thẻ tín dụng cũng có thể giúp bạn xây dựng lịch sử tín dụng của bạn. Điều này có thể hữu ích nếu bạn muốn nộp đơn xin vay trong tương lai.

Tuy nhiên, cũng có một số nhược điểm khi sử dụng thẻ tín dụng. Nếu bạn không quản lý tài chính của mình một cách cẩn thận, bạn có thể phải trả rất nhiều nợ. Đây có thể là một vấn đề thực sự và có thể mất nhiều thời gian để thanh toán.

Một nhược điểm khác của thẻ tín dụng là họ có thể khuyến khích bạn chi tiêu nhiều tiền hơn bạn có. Có thể dễ dàng có được thói quen sử dụng thẻ tín dụng của bạn cho mọi thứ và sau đó thấy rằng bạn có thể trả hết số dư.

Vì vậy, có cả lợi thế và nhược điểm khi sử dụng thẻ tín dụng. Điều quan trọng là phải cân nhắc các ưu và nhược điểm trước khi bạn quyết định có sử dụng hay không.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


Money Speaking IELTS

IELTS Speaking Part 1

What is the role of money in our lives?

We all know that money is important. It is a necessary part of our lives. We use it to buy the things we need and want. It gives us a sense of security and allows us to live the lifestyle we want.

But what is the role of money in our lives? Is it just a means to an end? Or is there more to it than that?

Some people believe that money is the root of all evil. They think that people are motivated by greed and that this is what leads to crime and corruption.

Others believe that money is a necessary evil. They think that it is essential for the functioning of society, but that it can also be a source of problems.

So what do you think? Is money a good or a bad thing?

IELTS Speaking Part 2

Describe a time when you had to use money in an unexpected way

You should say:

What the situation was

What you had to do

How you felt about it

And explain why it was unexpected

I remember a time when I had to use money in an unexpected way. I was on holiday with my family and we were staying in a hotel. My parents had given me some spending money for the trip, but I had already spent most of it.

One day, we went out for a meal and my parents said that I could order whatever I wanted. I was so excited and ordered the most expensive dish on the menu.

When the bill came, my parents said that I had to pay for my own meal. I was so shocked! I didn’t expect to have to pay for my own food.

I ended up having to use my spending money to pay for the meal. It was an unexpected expense, but it was a good lesson for me. I learned that I need to be more careful with my money.

IELTS Speaking Part 3

What are the advantages and disadvantages of using credit cards?

Credit cards have become very popular in recent years. More and more people are using them to pay for their purchases.

There are some advantages to using credit cards. For example, they can be a convenient way to pay for things. You don’t have to carry cash with you and you can use them to make purchases online.

Credit cards can also help you to build up your credit history. This can be useful if you want to apply for a loan in the future.

However, there are also some disadvantages to using credit cards. If you don’t manage your finances carefully, you can end up with a lot of debt. This can be a real problem and can take a long time to pay off.

Another disadvantage of credit cards is that they can encourage you to spend more money than you have. It can be easy to get into the habit of using your credit card for everything and then finding that you can’t pay off the balance.

So, there are both advantages and disadvantages to using credit cards. It’s important to weigh up the pros and cons before you decide whether or not to use one.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider