145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Reading Test Structure – IELTS Reading test structure

Home - IELTS - IELTS Reading Test Structure – IELTS Reading test structure

IELTS Reading Test Structure – IELTS Reading test structure

IELTS Reading Test Structure – Learn how to understand and answer IELTS Reading questions in Vietnamese with this helpful guide.

(English below)

IELTS Reading Test Structure

Bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS được chia thành ba phần, mỗi phần có tiêu điểm khác nhau.

Trong phần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu đọc một văn bản và trả lời các câu hỏi về nó. Các câu hỏi sẽ kiểm tra khả năng của bạn để hiểu các ý tưởng chính, để xác định thông tin cụ thể và tuân theo sự phát triển của một lập luận.

Trong phần thứ hai, bạn sẽ được yêu cầu đọc một văn bản và trả lời các câu hỏi về nó. Các câu hỏi sẽ kiểm tra khả năng của bạn để hiểu các ý tưởng chính, để xác định thông tin cụ thể và tuân theo sự phát triển của một lập luận.

Trong phần thứ ba, bạn sẽ được yêu cầu đọc một văn bản và trả lời các câu hỏi về nó. Các câu hỏi sẽ kiểm tra khả năng của bạn để hiểu các ý tưởng chính, để xác định thông tin cụ thể và tuân theo sự phát triển của một lập luận.

 

Tags: Reading, IELTS

 


IELTS Reading test structure

The IELTS Reading test is divided into three sections, each with a different focus.

In the first section, you will be asked to read a text and answer questions about it. The questions will test your ability to understand main ideas, to identify specific information, and to follow the development of an argument.

In the second section, you will be asked to read a text and answer questions about it. The questions will test your ability to understand main ideas, to identify specific information, and to follow the development of an argument.

In the third section, you will be asked to read a text and answer questions about it. The questions will test your ability to understand main ideas, to identify specific information, and to follow the development of an argument.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider