145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Part 1 Writing – Part 1 Writing IELTS

Home - IELTS - IELTS Part 1 Writing – Part 1 Writing IELTS

IELTS Part 1 Writing – Part 1 Writing IELTS

IELTS Part 1 Writing – Cộng đồng hỗ trợ học tập IELTS với những bài học và luyện thi đầy đủ về phần viết của đề thi IELTS Part 1.

(English below)

IELTS Part 1 Writing

Phần 1 của bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng viết các văn bản ngắn, đơn giản về các chủ đề quen thuộc. Các chủ đề thường là về các tình huống hàng ngày, chẳng hạn như quê hương, gia đình, công việc hoặc sở thích của bạn.

Bạn sẽ được nhắc nhở để viết về, và bạn sẽ có một phút để lên kế hoạch phản hồi và tối đa 10 phút để viết. Phản hồi của bạn sẽ được đánh giá về mức độ bạn giải quyết lời nhắc, cũng như về ngữ pháp, từ vựng và sự gắn kết tổng thể của bạn.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho phần 1 của bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS:

-Đọc cẩn thận lời nhắc và đảm bảo bạn hiểu những gì bạn đang được yêu cầu viết về.

-Thôi một vài khoảnh khắc để lập kế hoạch phản hồi của bạn. Hãy suy nghĩ về những điểm bạn muốn làm và những ví dụ bạn có thể sử dụng để hỗ trợ họ.

-Sử dụng ngôn ngữ đơn giản, rõ ràng. Tránh các câu dài, phức tạp.

-Pay sự chú ý đến ngữ pháp và từ vựng của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng các thì động từ thích hợp và câu của bạn được xây dựng đúng.

-Chỉnh hóa những suy nghĩ của bạn một cách hợp lý, mạch lạc.

-Có chắc chắn bạn ở lại chủ đề. Không đi chệch khỏi lời nhắc.

-Keep câu trả lời của bạn tóm tắt. Bạn nên nhắm đến khoảng 150-200 từ.

-Không công việc của bạn cho các lỗi trước khi bạn gửi nó.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Part 1 Writing IELTS

Part 1 of the IELTS Writing test is designed to assess your ability to write short, simple texts on familiar topics. The topics are usually about everyday situations, such as your hometown, family, work or hobbies.

You will be given a prompt to write about, and you will have one minute to plan your response and up to 10 minutes to write. Your response will be judged on how well you address the prompt, as well as on your grammar, vocabulary and overall coherence.

Here are some tips to help you prepare for Part 1 of the IELTS Writing test:

-Read the prompt carefully and make sure you understand what you are being asked to write about.

-Take a few moments to plan your response. Think about what points you want to make and what examples you can use to support them.

-Use simple, clear language. Avoid long, complicated sentences.

-Pay attention to your grammar and vocabulary. Make sure you use proper verb tenses and that your sentences are properly constructed.

-Organize your thoughts in a logical, coherent manner.

-Make sure you stay on topic. Do not deviate from the prompt.

-Keep your response brief. You should aim for around 150-200 words.

-Check your work for errors before you submit it.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider