145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Mức điểm IELTS của bạn – IELTS score level

Home - IELTS - IELTS – Mức điểm IELTS của bạn – IELTS score level

IELTS – Mức điểm IELTS của bạn – IELTS score level

IELTS – Mức điểm IELTS của bạn – Để biết thêm về mức điểm IELTS của bạn, hãy đọc bài viết này để tìm hiểu thêm về điểm số IELTS của bạn và cách tăng điểm IELTS của bạn.

(English below)

IELTS – Mức điểm IELTS của bạn

Mức điểm IELTS

IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được công nhận rộng rãi bởi các trường đại học, nhà tuyển dụng và chính phủ trên khắp thế giới. Thang điểm IELTS đi từ 0-9, với 9 là điểm số cao nhất có thể.

Hầu hết những người thực hiện bài kiểm tra IELTS sẽ đạt điểm từ 5 đến 7. Điểm từ 8 đến 9 được coi là rất tốt, và điểm từ 6 trở xuống được coi là cần cải thiện nhu cầu.

Dưới đây là sự phân chia của mỗi mức điểm IELTS có nghĩa là gì:

9 – Người dùng chuyên gia

Điểm số 9 trên IELTS có nghĩa là bạn là người dùng chuyên gia về ngôn ngữ tiếng Anh. Bạn có thể sử dụng ngôn ngữ trôi chảy và chính xác trong tất cả các tình huống. Bạn có một chỉ huy rất tốt về ngữ pháp, từ vựng và thành ngữ. Bạn có thể tạo ra các văn bản rõ ràng, có cấu trúc tốt và chi tiết về một loạt các chủ đề.

8 – Người dùng rất tốt

Điểm số 8 trên IELTS có nghĩa là bạn là người sử dụng rất tốt ngôn ngữ tiếng Anh. Bạn có thể sử dụng ngôn ngữ trôi chảy và chính xác trong hầu hết các tình huống. Bạn có một chỉ huy tốt về ngữ pháp, từ vựng và thành ngữ. Bạn có thể tạo ra các văn bản rõ ràng, có cấu trúc tốt và chi tiết về một loạt các chủ đề.

7 – Người dùng tốt

Điểm 7 trên IELTS có nghĩa là bạn là người dùng tốt tiếng Anh. Bạn có thể sử dụng ngôn ngữ trôi chảy và chính xác trong hầu hết các tình huống. Bạn có một lệnh hợp lý của ngữ pháp, từ vựng và biểu thức thành ngữ. Bạn có thể tạo ra các văn bản rõ ràng, có cấu trúc tốt và chi tiết về một loạt các chủ đề.

6 – Người dùng có thẩm quyền

Điểm 6 trên IELTS có nghĩa là bạn là người dùng có thẩm quyền của ngôn ngữ tiếng Anh. Bạn có thể sử dụng ngôn ngữ trôi chảy và chính xác trong hầu hết các tình huống. Bạn có một lệnh hợp lý của ngữ pháp, từ vựng và biểu thức thành ngữ. Bạn có thể tạo ra các văn bản rõ ràng, có cấu trúc tốt và chi tiết về một loạt các chủ đề.

5 – Người dùng khiêm tốn

Điểm 5 trên IELTS có nghĩa là bạn là người dùng khiêm tốn của ngôn ngữ tiếng Anh. Bạn có thể sử dụng ngôn ngữ trôi chảy và chính xác trong một số tình huống. Bạn có một lệnh giới hạn về ngữ pháp, từ vựng và biểu thức thành ngữ. Bạn có thể tạo ra các văn bản rõ ràng, có cấu trúc tốt và chi tiết về một loạt các chủ đề hạn chế.

4 – Người dùng giới hạn

Điểm số 4 trên IELTS có nghĩa là bạn là người dùng giới hạn của ngôn ngữ tiếng Anh. Bạn có thể sử dụng ngôn ngữ trôi chảy và chính xác trong một vài tình huống. Bạn có một lệnh rất hạn chế về ngữ pháp, từ vựng và thành ngữ. Bạn có thể tạo ra các văn bản đơn giản, có cấu trúc tốt về một vài chủ đề.

3 – Người dùng cực kỳ hạn chế

Điểm số 3 trên IELTS có nghĩa là bạn là một người dùng cực kỳ hạn chế của ngôn ngữ tiếng Anh. Bạn có thể sử dụng ngôn ngữ một cách cơ bản trong một vài tình huống. Bạn có một lệnh rất hạn chế về ngữ pháp, từ vựng và thành ngữ. Bạn chỉ có thể tạo ra các văn bản đơn giản về một vài chủ đề.

2 – Người dùng không liên tục

Điểm 2 trên IELTS có nghĩa là bạn là người dùng không liên tục của ngôn ngữ tiếng Anh. Bạn có thể sử dụng ngôn ngữ một cách cơ bản trong một vài tình huống. Bạn có một lệnh rất hạn chế về ngữ pháp, từ vựng và thành ngữ. Bạn chỉ có thể tạo ra các văn bản đơn giản về một vài chủ đề.

1-Không phải người dùng

Điểm số 1 trên IELTS có nghĩa là bạn không phải là người dùng tiếng Anh. Bạn không thể sử dụng ngôn ngữ. Bạn không có lệnh của ngữ pháp, từ vựng và biểu thức thành ngữ. Bạn không thể tạo ra bất kỳ văn bản.

0 – Không thử bài kiểm tra

Điểm số 0 trên IELTS có nghĩa là bạn đã không thử bài kiểm tra.

 

Tags: IELTS

 


IELTS score level

IELTS score levels

IELTS is an English language proficiency test that is widely recognised by universities, employers and governments around the world. The IELTS score scale goes from 0-9, with 9 being the highest possible score.

Most people who take the IELTS test will score between 5 and 7. Scores of 8 and 9 are considered to be very good, and scores of 6 and below are considered to be needs improvement.

Here is a breakdown of what each IELTS score level means:

9 – Expert user

A score of 9 on the IELTS means that you are an expert user of the English language. You are able to use the language fluently and accurately in all situations. You have a very good command of grammar, vocabulary and idiomatic expressions. You are able to produce clear, well-structured and detailed texts on a wide range of topics.

8 – Very good user

A score of 8 on the IELTS means that you are a very good user of the English language. You are able to use the language fluently and accurately in most situations. You have a good command of grammar, vocabulary and idiomatic expressions. You are able to produce clear, well-structured and detailed texts on a wide range of topics.

7 – Good user

A score of 7 on the IELTS means that you are a good user of the English language. You are able to use the language fluently and accurately in most situations. You have a reasonable command of grammar, vocabulary and idiomatic expressions. You are able to produce clear, well-structured and detailed texts on a wide range of topics.

6 – Competent user

A score of 6 on the IELTS means that you are a competent user of the English language. You are able to use the language fluently and accurately in most situations. You have a reasonable command of grammar, vocabulary and idiomatic expressions. You are able to produce clear, well-structured and detailed texts on a wide range of topics.

5 – Modest user

A score of 5 on the IELTS means that you are a modest user of the English language. You are able to use the language fluently and accurately in some situations. You have a limited command of grammar, vocabulary and idiomatic expressions. You are able to produce clear, well-structured and detailed texts on a limited range of topics.

4 – Limited user

A score of 4 on the IELTS means that you are a limited user of the English language. You are able to use the language fluently and accurately in a few situations. You have a very limited command of grammar, vocabulary and idiomatic expressions. You are able to produce simple, well-structured texts on a few topics.

3 – Extremely limited user

A score of 3 on the IELTS means that you are an extremely limited user of the English language. You are able to use the language in a basic way in a few situations. You have a very limited command of grammar, vocabulary and idiomatic expressions. You are only able to produce simple texts on a few topics.

2 – Intermittent user

A score of 2 on the IELTS means that you are an intermittent user of the English language. You are able to use the language in a basic way in a few situations. You have a very limited command of grammar, vocabulary and idiomatic expressions. You are only able to produce simple texts on a few topics.

1 – Non-user

A score of 1 on the IELTS means that you are a non-user of the English language. You are not able to use the language at all. You have no command of grammar, vocabulary and idiomatic expressions. You are not able to produce any texts.

0 – Did not attempt the test

A score of 0 on the IELTS means that you did not attempt the test.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider