145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Listening Test – Official IELTS Listening Test

Home - IELTS - IELTS Listening Test – Official IELTS Listening Test

IELTS Listening Test – Official IELTS Listening Test

IELTS Listening Test – Preparing for the Official IELTS Listening Test? Get Tips, Sample Questions & Answers Here!

(English below)

IELTS Listening Test

Bài kiểm tra IELTS Listening chính thức là một cách tuyệt vời để cải thiện điểm IELTS của bạn. Thử nghiệm này được thiết kế để giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe của mình bằng cách cung cấp cho bạn tình huống nghe ngoài đời sống. Thử nghiệm được chia thành bốn phần, mỗi phần được thiết kế để kiểm tra một kỹ năng khác nhau. Phần đầu tiên kiểm tra khả năng xác định ý tưởng chính của cuộc trò chuyện. Phần thứ hai kiểm tra khả năng của bạn để hiểu các chi tiết của cuộc trò chuyện. Phần thứ ba kiểm tra khả năng của bạn để hiểu thái độ của người nói. Phần thứ tư kiểm tra khả năng của bạn để hiểu ý định của người nói.

 

Tags: Listening, IELTS

 


Official IELTS Listening Test

The Official IELTS Listening Test is a great way to improve your IELTS score. This test is designed to help you improve your listening skills by providing you with a real-life listening situation. The test is divided into four sections, each of which is designed to test a different skill. The first section tests your ability to identify the main idea of the conversation. The second section tests your ability to understand the details of the conversation. The third section tests your ability to understand the speaker’s attitude. The fourth section tests your ability to understand the speaker’s intention.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider