145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Listening Practice – Listening

Home - IELTS - IELTS Listening Practice – Listening

IELTS Listening Practice – Listening

IELTS Listening Practice – Improve Your IELTS Listening Skills with Tips and Exercises for All Levels of English Learners

(English below)

IELTS Listening Practice

Lắng nghe người khác là một kỹ năng sống quan trọng. Nó cho phép chúng tôi xây dựng các mối quan hệ, giải quyết xung đột và đưa ra quyết định tốt hơn.

Đáng buồn thay, nhiều người trong chúng ta không giỏi lắng nghe. Chúng tôi ngắt lời, chúng tôi đưa ra các giả định và chúng tôi thường không thực sự nghe thấy những gì người khác đang nói.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn trở thành người lắng nghe tốt hơn:

1. Hãy chú ý

Khi ai đó đang nói chuyện với bạn, hãy dành cho họ sự chú ý đầy đủ của bạn. Đặt điện thoại của bạn, giao tiếp bằng mắt và cố gắng không nghĩ về những gì bạn sẽ nói tiếp theo.

2. Cho thấy rằng bạn đang lắng nghe

Sử dụng ngôn ngữ cơ thể và tín hiệu bằng lời nói để cho thấy rằng bạn đã quan tâm đến những gì người khác đang nói. Gật đầu, làm những tiếng động đáng khích lệ và đặt câu hỏi.

3. Hãy kiên nhẫn

Cố gắng kiên nhẫn và cho người khác có thời gian để nói. Nếu bạn cảm thấy thiếu kiên nhẫn, hãy hít một hơi thật sâu và đếm đến 10.

4. Don lồng ngắt

Nó có thể hấp dẫn để nhảy vào và chia sẻ câu chuyện hoặc ý kiến ​​của riêng bạn, nhưng chống lại sự thôi thúc. Hãy để người khác hoàn thành những gì họ nói trước khi bạn trả lời.

5. Tránh đưa ra các giả định

Donith đưa ra những giả định về những gì người khác đang nói hoặc tại sao họ lại nói điều đó. Thay vào đó, hãy cố gắng hiểu quan điểm của họ.

6. Đặt câu hỏi

Nếu bạn không chắc chắn bạn hiểu những gì người khác đang nói, hãy đặt câu hỏi. Điều này sẽ giúp làm rõ mọi thứ và đảm bảo rằng bạn trên cùng một trang.

7. Phép cách

Một khi người khác đã nói xong, hãy dành một chút thời gian để diễn giải những gì họ đã nói. Điều này sẽ cho thấy rằng bạn đã lắng nghe và bạn hiểu.

8. Hãy tôn trọng

Ngay cả khi bạn không đồng ý với những gì người khác đang nói, hãy tôn trọng. Tránh tham gia vào một cuộc tranh luận hoặc nâng cao tiếng nói của bạn.

9. Lắng nghe bằng trái tim của bạn

Cũng như lắng nghe bằng tai của bạn, hãy cố gắng lắng nghe bằng trái tim của bạn. Điều này có nghĩa là cởi mở và đồng cảm. Đặt mình vào đôi giày của người khác và cố gắng hiểu cảm giác của họ.

10. Thực hành, thực hành, thực hành

Giống như bất cứ điều gì, trở thành một người nghe tốt hơn cần có thời gian và thực hành. Bạn càng làm điều đó, nó sẽ càng dễ dàng hơn.

Nếu bạn đang đấu tranh để cải thiện kỹ năng nghe của mình, đừng lo lắng. Chỉ cần tiếp tục luyện tập và cuối cùng bạn sẽ đến đó.

 

Tags: Listening, IELTS

 


Listening

Listening to others is a key life skill. It allows us to build relationships, resolve conflict and make better decisions.

Sadly, many of us are not very good at listening. We interrupt, we make assumptions and we often don’t really hear what the other person is saying.

Here are some tips to help you become a better listener:

1. Pay attention

When someone is talking to you, give them your full attention. Put away your phone, make eye contact and try not to think about what you’re going to say next.

2. Show that you’re listening

Use body language and verbal cues to show that you’re interested in what the other person is saying. Nod your head, make encouraging noises and ask questions.

3. Be patient

Try to be patient and give the other person time to speak. If you’re feeling impatient, take a deep breath and count to 10.

4. Don’t interrupt

It can be tempting to jump in and share your own story or opinion, but resist the urge. Let the other person finish what they’re saying before you respond.

5. Avoid making assumptions

Don’t make assumptions about what the other person is saying or why they’re saying it. Instead, try to understand their perspective.

6. Ask questions

If you’re not sure you understand what the other person is saying, ask questions. This will help to clarify things and ensure that you’re on the same page.

7. paraphrase

Once the other person has finished speaking, take a moment to paraphrase what they’ve said. This will show that you were listening and that you understand.

8. Be respectful

Even if you don’t agree with what the other person is saying, be respectful. Avoid getting into an argument or raising your voice.

9. Listen with your heart

As well as listening with your ears, try to listen with your heart. This means being open-minded and empathetic. Put yourself in the other person’s shoes and try to understand how they’re feeling.

10. Practice, practice, practice

Like anything, becoming a better listener takes time and practice. The more you do it, the easier it will become.

If you’re struggling to improve your listening skills, don’t worry. Just keep practicing and you’ll eventually get there.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider