145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Graph Writing Sample – Graph Writing IELTS Sample

Home - IELTS - IELTS Graph Writing Sample – Graph Writing IELTS Sample

IELTS Graph Writing Sample – Graph Writing IELTS Sample

IELTS Graph Writing Sample – Học cách viết biểu đồ IELTS với ví dụ mẫu và hướng dẫn – Các bài tập IELTS Graph Writing giúp bạn đạt điểm cao trong kì thi IELTS

(English below)

IELTS Graph Writing Sample

Viết đồ thị Nhiệm vụ IELTS 1 là kiểm tra khả năng của bạn để mô tả và giải thích thông tin được trình bày trong một biểu đồ. Biểu đồ thường sẽ là biểu đồ dòng, biểu đồ thanh, biểu đồ hình tròn hoặc bảng, và bạn sẽ có 20 phút để viết câu trả lời của mình. Bạn sẽ được cấp một thẻ nhiệm vụ sẽ yêu cầu bạn mô tả, tóm tắt hoặc giải thích thông tin trong biểu đồ. Bạn cần viết 150 từ để có được điểm số 9 trong nhiệm vụ viết 1. Điều đầu tiên bạn cần làm là phân tích biểu đồ và xác định các tính năng chính. Một khi bạn đã làm điều này, bạn cần quyết định xu hướng tổng thể là gì và điểm chính là gì. Sau đó, bạn nên tổ chức bài luận của mình thành các đoạn văn, mỗi lần xử lý một điểm khác nhau. Trong phần giới thiệu, bạn nên tóm tắt thông tin trong biểu đồ và mô tả xu hướng tổng thể. Trong các đoạn văn cơ thể, bạn nên mô tả các điểm chính chi tiết hơn và giải thích cách các điểm này liên quan đến xu hướng tổng thể. Trong kết luận, bạn nên tóm tắt các điểm chính của mình và giải thích cách họ hỗ trợ xu hướng tổng thể. Bạn nên sử dụng một loạt các cấu trúc từ vựng và ngữ pháp trong bài luận của bạn. Cố gắng sử dụng nhiều loại câu và tránh lặp lại cùng một từ và cụm từ. Hãy nhớ rằng bạn cần viết 150 từ, vì vậy bạn cần được súc tích trong ngôn ngữ của mình. IELTS writing task 1 có giá trị một phần ba tổng số điểm để viết, vì vậy, điều quan trọng là bạn phải làm tốt. Thực hành làm cho hoàn hảo, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện nhiều bài luận thực hành trước bài kiểm tra của bạn.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Graph Writing IELTS Sample

Graph Writing IELTS task 1 is to examine your ability to describe and interpret information presented in a graph. The graph will usually be a line graph, bar chart, pie chart or table, and you will have 20 minutes to write your answer. You will be given a task card which will ask you to describe, summarise or explain the information in the graph. You need to write 150 words in order to get a Band Score 9 in Writing task 1. The first thing you need to do is analyse the graph and identify the main features. Once you have done this, you need to decide what the overall trend is and what the main points are. You should then organise your essay into paragraphs, each dealing with a different point. In the introduction, you should summarise the information in the graph and describe the overall trend. In the body paragraphs, you should describe the main points in more detail and explain how these points relate to the overall trend. In the conclusion, you should summarise your main points and explain how they support the overall trend. You should use a range of vocabulary and grammatical structures in your essay. Try to use a variety of sentence types, and avoid repeating the same words and phrases. Remember that you need to write 150 words, so you need to be concise in your language. IELTS Writing task 1 is worth one-third of the total marks for Writing, so it’s important that you do well. Practice makes perfect, so make sure you do plenty of practice essays before your test.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider