145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Đề Thi & Tài Liệu Học Tập – IELTS exam questions

Home - IELTS - IELTS – Đề Thi & Tài Liệu Học Tập – IELTS exam questions

IELTS – Đề Thi & Tài Liệu Học Tập – IELTS exam questions

IELTS – Đề Thi & Tài Liệu Học Tập – Tổng hợp các đề thi và tài liệu học tập IELTS, giúp bạn có thể ôn luyện và sẵn sàng cho kì thi IELTS.

(English below)

IELTS – Đề Thi & Tài Liệu Học Tập

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần kiểm tra một kỹ năng ngôn ngữ khác nhau.

Lắng nghe

Phần nghe đo khả năng hiểu tiếng Anh của bạn. Bạn sẽ nghe bốn cuộc trò chuyện được ghi lại hoặc độc thoại và trả lời các câu hỏi dựa trên những gì bạn nghe.

Đọc

Phần đọc đo lường khả năng hiểu tiếng Anh bằng văn bản của bạn. Bạn sẽ đọc ba đoạn và trả lời các câu hỏi dựa trên những gì bạn đọc.

Viết

Phần viết đo khả năng viết bằng tiếng Anh của bạn. Bạn sẽ viết một bài luận để trả lời một câu hỏi yêu cầu bạn thảo luận, giải thích hoặc mô tả một chủ đề.

Nói

Phần nói đo lường khả năng nói tiếng Anh của bạn. Bạn sẽ có một cuộc trò chuyện với một giám khảo IELTS được chứng nhận.

 

Tags: IELTS

 


IELTS exam questions

The IELTS exam is divided into four sections – Listening, Reading, Writing and Speaking. Each section tests a different language skill.

Listening

The Listening section measures your ability to understand spoken English. You will listen to four recorded conversations or monologues and answer questions based on what you hear.

Reading

The Reading section measures your ability to understand written English. You will read three passages and answer questions based on what you read.

Writing

The Writing section measures your ability to write in English. You will write an essay in response to a question that asks you to discuss, explain or describe a topic.

Speaking

The Speaking section measures your ability to speak in English. You will have a conversation with a certified IELTS examiner.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider