145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Đầu Vào – Input IELTS test

Home - IELTS - IELTS Đầu Vào – Input IELTS test

IELTS Đầu Vào – Input IELTS test

IELTS Đầu Vào – Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế – Học Cách Làm Bài Thi IELTS Đầu Vào – Website Giúp Bạn Luyện Thi IELTS Đầu Vào

(English below)

IELTS Đầu Vào

Kiểm tra IELTS đầu vào là một bài kiểm tra trực tuyến có thể giúp bạn cải thiện điểm IELTS của bạn. Đó là một bài kiểm tra thích ứng với máy tính, có nghĩa là nó sẽ điều chỉnh độ khó của các câu hỏi dựa trên câu trả lời của bạn. Bài kiểm tra được thiết kế để giúp bạn xác định điểm yếu của mình và cải thiện điểm số của bạn.

Bài kiểm tra bao gồm bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có một số câu hỏi khác nhau và bạn sẽ có thời gian giới hạn để trả lời từng câu hỏi.

Phần nghe bao gồm 40 câu hỏi và bạn sẽ có 30 phút để trả lời chúng. Các câu hỏi sẽ dựa trên các clip âm thanh và bạn sẽ cần xác định ý tưởng chính, tìm thông tin cụ thể và làm theo hướng dẫn.

Phần đọc bao gồm 40 câu hỏi và bạn sẽ có 60 phút để trả lời chúng. Các câu hỏi sẽ dựa trên các đoạn và bạn sẽ cần xác định ý tưởng chính, tìm thông tin cụ thể và rút ra các suy luận.

Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ và bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành chúng. Nhiệm vụ đầu tiên là một bài luận, và bạn sẽ cần viết phản hồi cho một lời nhắc. Nhiệm vụ thứ hai là một chữ cái và bạn sẽ cần viết phản hồi cho lời nhắc.

Phần nói bao gồm sáu nhiệm vụ và bạn sẽ có 15 phút để hoàn thành mỗi nhiệm vụ. Các nhiệm vụ sẽ bao gồm một cuộc phỏng vấn, một cuộc trò chuyện và một cuộc độc thoại.

 

Tags: IELTS

 


Input IELTS test

Input IELTS test is an online test that can help you improve your IELTS score. It is a computer-adaptive test, which means that it will adjust the difficulty of the questions based on your answers. The test is designed to help you identify your weaknesses and improve your score.

The test consists of four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section has a different number of questions, and you will have a limited time to answer each question.

The listening section consists of 40 questions, and you will have 30 minutes to answer them. The questions will be based on audio clips, and you will need to identify the main idea, find specific information, and follow directions.

The reading section consists of 40 questions, and you will have 60 minutes to answer them. The questions will be based on passages, and you will need to identify the main idea, find specific information, and draw inferences.

The writing section consists of two tasks, and you will have 60 minutes to complete them. The first task is an essay, and you will need to write a response to a prompt. The second task is a letter, and you will need to write a response to a prompt.

The speaking section consists of six tasks, and you will have 15 minutes to complete each task. The tasks will include an interview, a conversation, and a monologue.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider