145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Học Pre IELTS – Learn pre IELTS

Home - IELTS - Học Pre IELTS – Learn pre IELTS

Học Pre IELTS – Learn pre IELTS

Học Pre IELTS – Học các kỹ năng cần thiết để thi IELTS và đạt kết quả cao nhất! Học cách làm bài thi, luyện tập và cải thiện kỹ năng của bạn!

(English below)

Học Pre IELTS

Pre IELTS là một khóa học giúp bạn cải thiện điểm IELTS của bạn. Nó được thiết kế cho các sinh viên đang nhắm đến việc đạt được số điểm cao trong IELTS. Khóa học bao gồm tất cả các kỹ năng được kiểm tra trong IELTS, chẳng hạn như đọc, viết, nghe và nói. Khóa học được chia thành bốn phần, mỗi phần tập trung vào một kỹ năng. Phần đầu tiên là đọc, phần thứ hai là viết, phần thứ ba là nghe và phần thứ tư là nói. Khóa học được thiết kế để giúp bạn cải thiện điểm IELTS trong một khoảng thời gian ngắn. Khóa học có sẵn trực tuyến và bạn có thể truy cập nó mọi lúc, mọi nơi.

 

Tags: IELTS

 


Learn pre IELTS

Pre IELTS is a course that helps you to improve your IELTS score. It is designed for students who are aiming to achieve a high score in IELTS. The course covers all the skills that are tested in IELTS, such as reading, writing, listening and speaking. The course is divided into four parts, each part focusing on one skill. The first part is reading, the second part is writing, the third part is listening and the fourth part is speaking. The course is designed to help you improve your IELTS score in a short period of time. The course is available online and you can access it anytime, anywhere.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider