145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Agree or Disagree Essay Writing Tips – How to write Essay Agree or Disagree

Home - IELTS - IELTS Agree or Disagree Essay Writing Tips – How to write Essay Agree or Disagree

IELTS Agree or Disagree Essay Writing Tips – How to write Essay Agree or Disagree

IELTS Agree or Disagree Essay Writing Tips – Learn how to write an IELTS agree or disagree essay with useful tips and example sentences to help you achieve a higher score in the IELTS writing test.

(English below)

IELTS Agree or Disagree Essay Writing Tips

Bạn đã sẵn sàng để viết một bài luận đồng ý hoặc không đồng ý cho IELTS?

Viết một bài luận cho kỳ thi IELTS có thể là một nhiệm vụ đáng sợ. Bạn phải có một sự hiểu biết tốt về ngôn ngữ tiếng Anh và có thể giải thích suy nghĩ và ý kiến ​​của bạn một cách ngắn gọn. Một trong những loại bài luận phổ biến nhất cho kỳ thi IELTS là bài luận đồng ý hoặc không đồng ý. Loại bài luận này đòi hỏi bạn phải đảm nhận một vị trí trong một tuyên bố nhất định và bảo vệ ý kiến ​​của bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn từng bước về cách viết một bài luận đồng ý hoặc không đồng ý hiệu quả cho kỳ thi IELTS. Chúng tôi sẽ đề cập đến cách chọn một chủ đề, cấu trúc bài luận của bạn và trình bày các lập luận của bạn. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về một số mẹo và thủ thuật để giúp bạn có được điểm số tốt nhất có thể trên loại bài luận này. Vậy hãy bắt đầu!

Bước 1: Hiểu chủ đề bài luận

Bước đầu tiên để viết một bài luận đồng ý hoặc không đồng ý hiệu quả là hiểu chủ đề tiểu luận. Chủ đề bài luận sẽ là một tuyên bố mà bạn phải đồng ý hoặc không đồng ý. Điều quan trọng là phải đọc chủ đề bài luận một cách cẩn thận và đảm bảo bạn hiểu những gì nó đang yêu cầu. Một khi bạn có một sự hiểu biết tốt về chủ đề tiểu luận, đã đến lúc chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 2: Quyết định vị trí của bạn

Bây giờ bạn đã hiểu chủ đề bài luận, đã đến lúc quyết định vị trí nào bạn sẽ đảm nhận. Bạn phải quyết định xem bạn có đồng ý hay không đồng ý với tuyên bố. Điều quan trọng là phải dành một chút thời gian để suy nghĩ về chủ đề và xác định vị trí nào bạn cảm thấy mạnh mẽ nhất. Một khi bạn đã quyết định vị trí của mình, đã đến lúc chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 3: Lập kế hoạch bài luận của bạn

Một khi bạn đã quyết định về vị trí của mình, đã đến lúc lên kế hoạch cho bài luận của bạn. Đây là một bước quan trọng bởi vì nó sẽ giúp bạn sắp xếp suy nghĩ của mình và đảm bảo bài luận của bạn chảy trơn tru. Để lên kế hoạch cho bài luận của bạn, bạn nên nghĩ về những điểm chính bạn sẽ đưa ra và bằng chứng bạn sẽ sử dụng để hỗ trợ những điểm đó. Bạn cũng nên đảm bảo bao gồm một phần giới thiệu và kết luận trong kế hoạch tiểu luận của bạn.

Bước 4: Viết bài luận của bạn

Bây giờ bạn đã lên kế hoạch cho bài luận của mình, đã đến lúc bắt đầu viết. Việc giới thiệu bài luận của bạn nên giới thiệu chủ đề và nêu vị trí của bạn. Sau đó, bạn nên trình bày các lập luận của bạn trong cơ thể của bài luận. Mỗi đoạn nên tập trung vào một đối số khác nhau và bao gồm bằng chứng để hỗ trợ quan điểm của bạn. Cuối cùng, kết luận của bạn nên tóm tắt các điểm chính của bài luận và khôi phục vị trí của bạn.

Bước 5: Chỉnh sửa và hiệu đính

Khi bạn đã viết xong bài luận của mình, điều quan trọng là chỉnh sửa và đọc lại nó. Điều này sẽ giúp bạn xác định bất kỳ sai lầm nào bạn có thể đã mắc phải và đảm bảo bài luận của bạn rõ ràng và súc tích. Bạn cũng nên đảm bảo sử dụng ngữ pháp và chính tả chính xác trong suốt bài luận của bạn.

Đây là những bước bạn nên làm theo khi viết một bài luận đồng ý hoặc không đồng ý cho kỳ thi IELTS. Hãy nhớ dành thời gian của bạn và chắc chắn hiểu chủ đề bài luận trước khi bạn bắt đầu viết. Chúc may mắn!

 

Tags: Writing, IELTS

 


How to write Essay Agree or Disagree

Are You Ready to Write an Agree or Disagree Essay for IELTS?

Writing an essay for the IELTS exam can be an intimidating task. You must have a good understanding of the English language and be able to explain your thoughts and opinions in a concise manner. One of the most common essay types for the IELTS exam is the agree or disagree essay. This type of essay requires you to take a position on a given statement and defend your opinion.

In this article, we will provide you with a step-by-step guide on how to write an effective agree or disagree essay for the IELTS exam. We will cover how to select a topic, structure your essay, and present your arguments. We will also discuss some tips and tricks to help you get the best score possible on this type of essay. So, let’s get started!

Step 1: Understanding the Essay Topic

The first step to writing an effective agree or disagree essay is to understand the essay topic. The essay topic will be a statement that you must either agree or disagree with. It is important to read the essay topic carefully and make sure you understand what it is asking. Once you have a good understanding of the essay topic, it is time to move on to the next step.

Step 2: Deciding Your Position

Now that you understand the essay topic, it is time to decide which position you are going to take. You must decide whether you agree or disagree with the statement. It is important to take some time to think about the topic and determine which position you feel most strongly about. Once you have decided your position, it is time to move on to the next step.

Step 3: Planning Your Essay

Once you have decided on your position, it is time to plan your essay. This is an important step because it will help you organize your thoughts and make sure your essay flows smoothly. To plan your essay, you should think about the main points you are going to make and the evidence you are going to use to support those points. You should also make sure to include an introduction and conclusion in your essay plan.

Step 4: Writing Your Essay

Now that you have planned your essay, it is time to start writing. The introduction of your essay should introduce the topic and state your position. You should then present your arguments in the body of the essay. Each paragraph should focus on a different argument and include evidence to support your point. Finally, your conclusion should summarize the main points of your essay and restate your position.

Step 5: Editing and Proofreading

Once you have finished writing your essay, it is important to edit and proofread it. This will help you identify any mistakes you may have made and make sure your essay is clear and concise. You should also make sure to use correct grammar and spelling throughout your essay.

These are the steps you should follow when writing an agree or disagree essay for the IELTS exam. Remember to take your time and be sure to understand the essay topic before you start writing. Good luck!

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider