145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Hướng dẫn viết Writing Task 2 của IELTS – Writing task 2 instructions

Home - IELTS - Hướng dẫn viết Writing Task 2 của IELTS – Writing task 2 instructions

Hướng dẫn viết Writing Task 2 của IELTS – Writing task 2 instructions

Hướng dẫn viết Writing Task 2 của IELTS – Học cách viết bài luận writing task 2 của IELTS để đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS!

(English below)

Hướng dẫn viết Writing Task 2 của IELTS

Bạn sẽ được đưa ra một câu hỏi yêu cầu bạn thảo luận, tranh luận hoặc trình bày ý kiến ​​của bạn về một chủ đề cụ thể. Bạn sẽ có 40 phút để viết một bài luận để trả lời câu hỏi. Trước khi bạn bắt đầu viết bài luận của mình, điều quan trọng là phân tích nhiệm vụ và hiểu chính xác câu hỏi của bạn là gì.

Có một vài điều cần ghi nhớ khi bạn đang viết bài luận của mình:

1. Hãy chắc chắn rằng bạn trả lời câu hỏi thực sự đang được hỏi.

2. Ở lại chủ đề. Không đi lạc từ điểm chính của bài tiểu luận.

3. Hãy chắc chắn để phát triển ý tưởng của bạn đầy đủ. Không chỉ liệt kê các ý tưởng, mà giải thích và hỗ trợ họ.

4. Sử dụng các ví dụ cụ thể để hỗ trợ ý tưởng của bạn.

5. Tổ chức bài luận của bạn một cách rõ ràng và hợp lý.

6. Sử dụng ngữ pháp và dấu câu thích hợp.

7. Hãy chắc chắn rằng bài luận của bạn dài ít nhất 250 từ.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Writing task 2 instructions

You will be given a question asking you to discuss, argue, or present your opinion on a particular topic. You will have 40 minutes to write an essay in response to the question. Before you begin writing your essay, it is important to analyse the task and understand exactly what the question is asking you to do.

There are a few things to keep in mind when you are writing your essay:

1. Make sure that you answer the question that is actually being asked.

2. Stay on topic. Do not stray from the main point of the essay.

3. Be sure to develop your ideas fully. Do not just list ideas, but explain and support them.

4. Use concrete examples to support your ideas.

5. Organize your essay in a clear and logical manner.

6. Use proper grammar and punctuation.

7. Make sure that your essay is at least 250 words long.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider