145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

How to Write an Introduction for IELTS Writing Task 2 (Vietnamese) – How to write the article for Writing Task 2

Home - IELTS - How to Write an Introduction for IELTS Writing Task 2 (Vietnamese) – How to write the article for Writing Task 2

How to Write an Introduction for IELTS Writing Task 2 (Vietnamese) – How to write the article for Writing Task 2

How to Write an Introduction for IELTS Writing Task 2 (Vietnamese) – Learn the best tips and tricks to write a successful introduction for IELTS Writing Task 2 in Vietnamese. Get the guidance and support you need to ace the exam.

(English below)

How to Write an Introduction for IELTS Writing Task 2 (Vietnamese)

Giả sử bạn muốn một bài viết thảo luận về các mẹo viết Task 2:

Nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2 là phần viết bài luận yêu cầu bạn viết ít nhất 250 từ. Bạn sẽ được cung cấp một lời nhắc câu hỏi để viết về một chủ đề cụ thể. Các chủ đề có thể khá đa dạng, nhưng thường sẽ là một cái gì đó mà bạn có thể có ý kiến ​​mạnh mẽ. Ví dụ, bạn có thể được yêu cầu đưa ra ý kiến ​​của bạn về án tử hình, hoặc liệu hút thuốc có nên bị cấm ở những nơi công cộng.

Chìa khóa để thực hiện tốt nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2 là được chuẩn bị. Điều đó có nghĩa là có một sự hiểu biết vững chắc về chính nhiệm vụ, cũng như những gì giám khảo đang tìm kiếm trong một bài luận tốt. Dưới đây là một số lời khuyên để giúp bạn bắt đầu:

1. Hiểu nhiệm vụ

Bước đầu tiên là đảm bảo bạn hiểu nhiệm vụ yêu cầu bạn làm gì. Đọc kỹ câu hỏi và đảm bảo bạn biết bạn cần làm gì trước khi bắt đầu viết. Nếu bạn không chắc chắn, hãy nhờ giáo viên hoặc gia sư giúp đỡ.

2. Lập kế hoạch bài luận của bạn

Một khi bạn biết nhiệm vụ yêu cầu bạn làm gì, bạn có thể bắt đầu lên kế hoạch cho bài luận của mình. Bắt đầu bằng cách động não một số ý tưởng và sau đó chọn những điểm chính bạn muốn thảo luận. Tổ chức suy nghĩ của bạn thành một phác thảo trước khi bạn bắt đầu viết. Điều này sẽ giúp bạn đi đúng hướng và đảm bảo bạn bao gồm tất cả các điểm bạn muốn thực hiện.

3. Viết giới thiệu mạnh mẽ

Phần giới thiệu là phần đầu tiên của bài luận của bạn, và nó sẽ tạo ấn tượng tốt cho người đọc. Bắt đầu với một tuyên bố chung về chủ đề và sau đó thu hẹp nó xuống tuyên bố luận án cụ thể của bạn. Đây là lập luận chính của bài luận của bạn, vì vậy hãy chắc chắn rằng nó rõ ràng và súc tích.

4. Phát triển ý tưởng của bạn

Trong cơ thể của bài luận của bạn, bạn sẽ cần phát triển ý tưởng của mình và hỗ trợ tuyên bố luận án của bạn. Mỗi đoạn nên tập trung vào một ý tưởng chính. Hãy chắc chắn bao gồm bằng chứng và ví dụ để hỗ trợ điểm của bạn.

5. Viết kết luận

Kết luận là phần cuối cùng của bài luận của bạn, và nó sẽ tổng hợp các điểm chính của bạn. Khôi phục tuyên bố luận án của bạn và kết thúc với một kết luận mạnh mẽ.

 

Tags: Writing, IELTS

 


How to write the article for Writing Task 2

Assuming you want an article discussing tips for Writing Task 2:

The IELTS Writing Task 2 is an essay writing section that requires you to write at least 250 words. You will be given a question prompt to write on a specific topic. The topics can be quite varied, but will usually be something that you can have a strong opinion on. For example, you may be asked to give your opinion on the death penalty, or whether smoking should be banned in public places.

The key to doing well on the IELTS Writing Task 2 is to be prepared. That means having a solid understanding of the task itself, as well as what the examiner is looking for in a good essay. Here are some tips to help you get started:

1. Understand the task

The first step is to make sure you understand what the task is asking you to do. Read the question carefully and make sure you know what you need to do before you start writing. If you’re not sure, ask a teacher or tutor for help.

2. Plan your essay

Once you know what the task is asking you to do, you can start planning your essay. Begin by brainstorming some ideas and then choose the main points you want to discuss. Organize your thoughts into an outline before you start writing. This will help you stay on track and make sure you cover all the points you want to make.

3. Write a strong introduction

The introduction is the first part of your essay, and it should make a good impression on the reader. Start with a general statement about the topic and then narrow it down to your specific thesis statement. This is the main argument of your essay, so make sure it is clear and concise.

4. Develop your ideas

In the body of your essay, you will need to develop your ideas and support your thesis statement. Each paragraph should focus on one main idea. Make sure to include evidence and examples to support your points.

5. Write a conclusion

The conclusion is the last part of your essay, and it should sum up your main points. Restate your thesis statement and end with a strong conclusion.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider