145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Học IELTS Tại Nhà Miễn Phí – Study IELTS at home for free

Home - IELTS - Học IELTS Tại Nhà Miễn Phí – Study IELTS at home for free

Học IELTS Tại Nhà Miễn Phí – Study IELTS at home for free

Học IELTS Tại Nhà Miễn Phí – Học cách thi IELTS tại nhà của bạn với các khoá học IELTS miễn phí của chúng tôi. Chỉ cần đăng ký và bắt đầu học ngay hôm nay!

(English below)

Học IELTS Tại Nhà Miễn Phí

IELTS là một trong những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới. Hơn 3 triệu người làm bài kiểm tra mỗi năm.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

Người tham gia thử nghiệm phải hoàn thành tất cả bốn phần để nhận được điểm số. Tổng số điểm là từ 0 đến 9.

IELTS được quản lý bởi hai tổ chức: Hội đồng Anh và IDP: IELTS Australia.

Phí kiểm tra IELTS là $ 250 USD.

Ngày kiểm tra IELTS được cung cấp trong suốt cả năm. Bài kiểm tra được cung cấp tới bốn lần một tháng ở một số địa điểm.

IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: đào tạo học thuật và nói chung.

Phiên bản học thuật dành cho những người tham gia bài kiểm tra muốn học tại một trường đại học hoặc đại học.

Phiên bản đào tạo chung dành cho những người tham gia thử nghiệm muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Kết quả IELTS có giá trị trong hai năm.

Người thực hiện kiểm tra IELTS có thể chọn nhận kết quả của họ qua thư hoặc trực tuyến.

Kết quả IELTS được báo cáo trên thang điểm 9.

Bài kiểm tra IELTS được thiết kế để đánh giá trình độ tiếng Anh của người nói tiếng Anh không bản địa.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh Cambridge.

IELTS được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1989.

IELTS được công nhận bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới.

IELTS là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất cho mục đích nghiên cứu và di chuyển.

IELTS có sẵn ở hơn 140 quốc gia.

 

Tags: IELTS

 


Study IELTS at home for free

IELTS is one of the most popular English language proficiency tests in the world. More than 3 million people take the test every year.

The IELTS test is divided into four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. Each section is worth 25% of the total score.

Test takers must complete all four sections to receive a score. The total score is between 0 and 9.

IELTS is administered by two organizations: British Council and IDP: IELTS Australia.

The IELTS test fee is $250 USD.

IELTS test dates are offered throughout the year. The test is offered up to four times a month in some locations.

IELTS is offered in two versions: Academic and General Training.

The Academic version is for test takers who want to study at a university or college.

The General Training version is for test takers who want to migrate to an English-speaking country.

IELTS results are valid for two years.

IELTS test takers can choose to receive their results by mail or online.

IELTS results are reported on a 9-band scale.

The IELTS test is designed to assess the English language proficiency of non-native English speakers.

IELTS is jointly owned by British Council, IDP: IELTS Australia, and Cambridge English Language Assessment.

IELTS was first introduced in 1989.

IELTS is recognized by more than 10,000 organizations worldwide.

IELTS is the most popular English language proficiency test for study and migration purposes.

IELTS is available in more than 140 countries.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider