145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Đề thi IELTS về ăn uống – Eating out IELTS Speaking

Home - IELTS - Đề thi IELTS về ăn uống – Eating out IELTS Speaking

Đề thi IELTS về ăn uống – Eating out IELTS Speaking

Đề thi IELTS về ăn uống – Cựu thí sinh IELTS chia sẻ kinh nghiệm của mình về đề thi IELTS về ăn uống để giúp bạn thực hiện tốt hơn trong kì thi IELTS.

(English below)

Đề thi IELTS về ăn uống

Giả sử rằng bạn muốn một bài luận 1000 từ về những ưu và nhược điểm của việc ăn uống:

Ưu điểm của việc ăn uống là sự tiện lợi và đa dạng. Nó có thể dễ dàng ăn ngoài hơn nhiều so với nấu ăn, đặc biệt là nếu bạn không có nhiều thời gian hoặc nếu bạn không biết nấu ăn. Khi bạn ăn ngoài, bạn cũng có thể thử những thứ mới mà bạn có thể không thể làm ở nhà.

Nhược điểm của việc ăn uống là nó có thể tốn kém và không lành mạnh. Nếu bạn ăn nhiều, nó có thể bắt đầu cộng lại. Bạn cũng không có nhiều quyền kiểm soát đối với những gì bạn đang ăn khi bạn ăn ngoài, vì vậy có thể khó khăn hơn để đảm bảo rằng bạn đang ăn uống lành mạnh.

 

Tags: IELTS

 


Eating out IELTS Speaking

Assuming that you would like a 1000-word essay on the pros and cons of eating out:

The pros of eating out are convenience and variety. It can be much easier to eat out than to cook, especially if you do not have a lot of time or if you do not know how to cook. When you eat out, you can also try new things that you may not be able to make at home.

The cons of eating out are that it can be expensive and unhealthy. If you eat out a lot, it can start to add up. You also do not have as much control over what you are eating when you eat out, so it can be harder to make sure that you are eating healthy.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider