145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Đề Test Đầu Vào IELTS – IELTS Input Test

Home - IELTS - Đề Test Đầu Vào IELTS – IELTS Input Test

Đề Test Đầu Vào IELTS – IELTS Input Test

Đề Test Đầu Vào IELTS – Tìm hiểu về đề thi IELTS và các kỹ năng cần thiết để cải thiện điểm số của bạn. Tìm hiểu các bài thi IELTS đầu vào, các gợi ý và các lời khuyên hữu ích để giúp bạn thành công trong kỳ thi IELTS.

(English below)

Đề Test Đầu Vào IELTS

Bài kiểm tra đầu vào của IELTS là một bài kiểm tra khả năng hiểu và sử dụng tiếng Anh của bạn. Nó không phải là một bài kiểm tra kiến ​​thức của bạn về ngữ pháp hoặc từ vựng. Bài kiểm tra được chia thành hai phần:

Phần 1: Bạn sẽ được yêu cầu đọc một văn bản và trả lời các câu hỏi về nó.

Phần 2: Bạn sẽ được yêu cầu nghe một cuộc trò chuyện hoặc bài giảng và trả lời các câu hỏi về nó.

Bạn sẽ có 50 phút để hoàn thành bài kiểm tra đầu vào IELTS.

Bài kiểm tra đầu vào của IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng hiểu và sử dụng tiếng Anh của bạn. Nó không phải là một bài kiểm tra kiến ​​thức của bạn về ngữ pháp hoặc từ vựng. Bài kiểm tra được chia thành hai phần:

Phần 1: Bạn sẽ được yêu cầu đọc một văn bản và trả lời các câu hỏi về nó.

Phần 2: Bạn sẽ được yêu cầu nghe một cuộc trò chuyện hoặc bài giảng và trả lời các câu hỏi về nó.

Bạn sẽ có 50 phút để hoàn thành bài kiểm tra đầu vào IELTS.

 

Tags: IELTS

 


IELTS Input Test

The IELTS input test is a test of your ability to understand and use English. It is not a test of your knowledge of grammar or vocabulary. The test is divided into two parts:

Part 1: You will be asked to read a text and answer questions about it.

Part 2: You will be asked to listen to a conversation or lecture and answer questions about it.

You will have 50 minutes to complete the IELTS input test.

The IELTS input test is designed to assess your ability to understand and use English. It is not a test of your knowledge of grammar or vocabulary. The test is divided into two parts:

Part 1: You will be asked to read a text and answer questions about it.

Part 2: You will be asked to listen to a conversation or lecture and answer questions about it.

You will have 50 minutes to complete the IELTS input test.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider