145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách Viết Paraphrase trong IELTS – How to write paraphrase

Home - IELTS - Cách Viết Paraphrase trong IELTS – How to write paraphrase

Cách Viết Paraphrase trong IELTS – How to write paraphrase

Cách Viết Paraphrase trong IELTS – Tìm hiểu về cách viết paraphrase trong IELTS và cách sử dụng các từ và cụm từ để diễn đạt ý tưởng của bạn trong bài thi IELTS.

(English below)

Cách Viết Paraphrase trong IELTS

Một cách diễn giải là một bản viết lại của một văn bản giữ lại ý nghĩa ban đầu của văn bản. Một cách diễn giải có thể được sử dụng để cải thiện sự rõ ràng của một văn bản, để thay đổi giai điệu của một văn bản hoặc để đơn giản hóa một văn bản.

Một cách diễn giải có thể được tạo bằng cách lấy một văn bản và viết lại nó bằng từ ngữ của bạn. Khi tạo ra một cách diễn đạt, điều quan trọng là phải giữ ý nghĩa ban đầu của văn bản và sử dụng các từ của riêng bạn để truyền đạt ý nghĩa đó. Nó cũng quan trọng để đảm bảo rằng cách diễn giải của bạn rõ ràng và súc tích.

Dưới đây là một số mẹo để tạo ra một cách diễn đạt rõ ràng và súc tích:

1. Đọc kỹ văn bản và đảm bảo bạn hiểu nó.

2. Xác định các điểm chính của văn bản.

3. Viết lại văn bản bằng từ của riêng bạn, giữ lại ý nghĩa ban đầu.

4. Sử dụng ngôn ngữ đơn giản, rõ ràng.

5. Đảm bảo paraphrase của bạn ngắn hơn văn bản gốc.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể tạo ra một cách diễn giải rõ ràng và súc tích sẽ cải thiện sự rõ ràng của bài viết của bạn.

 

Tags: IELTS

 


How to write paraphrase

A paraphrase is a rewording of a text that retains the original meaning of the text. A paraphrase can be used to improve the clarity of a text, to change the tone of a text, or to simplify a text.

A paraphrase can be created by taking a text and rewriting it in your own words. When creating a paraphrase, it is important to retain the original meaning of the text and to use your own words to convey that meaning. It is also important to ensure that your paraphrase is clear and concise.

Here are some tips for creating a clear and concise paraphrase:

1. Read the text carefully and make sure you understand it.

2. Identify the key points of the text.

3. Rewrite the text in your own words, retaining the original meaning.

4. Use simple, clear language.

5. Make sure your paraphrase is shorter than the original text.

By following these tips, you can create a clear and concise paraphrase that will improve the clarity of your writing.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider