145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS- Học cách thức đạt điểm đỉnh cao – IELTS 2

Home - IELTS - IELTS- Học cách thức đạt điểm đỉnh cao – IELTS 2

IELTS- Học cách thức đạt điểm đỉnh cao – IELTS 2

IELTS- Học cách thức đạt điểm đỉnh cao – Học cách để thành công trong bài thi IELTS với các bài học, tài liệu và các tài nguyên hữu ích khác.

(English below)

IELTS- Học cách thức đạt điểm đỉnh cao

IELTS 2 là cấp độ thứ hai của hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Nó được thiết kế cho những người muốn học hoặc làm việc trong một môi trường nói tiếng Anh. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

IELTS 2 khó khăn hơn một chút so với IELTS 1. Phần nghe và đọc giống nhau, nhưng phần viết và nói khó hơn. Trong phần viết, bạn sẽ cần viết một bài luận để trả lời một lời nhắc nhất định. Trong phần Phát biểu, bạn sẽ cần trả lời các câu hỏi về bản thân và có một bài phát biểu ngắn.

IELTS 2 là một bài kiểm tra tốt cho những người muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của họ. Nó cũng là một bài kiểm tra tốt cho những người muốn học hoặc làm việc trong một môi trường nói tiếng Anh.

 

Tags: IELTS

 


IELTS 2

IELTS 2 is the second level of the International English Language Testing System. It is designed for people who want to study or work in an English-speaking environment. The test is divided into four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth 25% of the total score.

IELTS 2 is a bit more challenging than IELTS 1. The listening and reading sections are the same, but the writing and speaking sections are more difficult. In the writing section, you will need to write an essay in response to a given prompt. In the speaking section, you will need to answer questions about yourself and give a short speech.

IELTS 2 is a good test for people who want to improve their English skills. It is also a good test for people who want to study or work in an English-speaking environment.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider