145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Preparation – Ace Your IELTS Exam – Essay agree or disagree

Home - IELTS - IELTS Preparation – Ace Your IELTS Exam – Essay agree or disagree

IELTS Preparation – Ace Your IELTS Exam – Essay agree or disagree

IELTS Preparation – Ace Your IELTS Exam – Get the best tips and tricks for IELTS preparation and learn how to ace your IELTS exam with ease. Get sample essays for agree or disagree topics and learn how to write your own!

(English below)

IELTS Preparation – Ace Your IELTS Exam

Ngày nay, mọi người có xu hướng dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động giải trí hơn là vào công việc hoặc học tập. Một số người nghĩ rằng nó tốt cho sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta, nhưng những người khác nghĩ rằng đó là một sự lãng phí thời gian.

Những lợi thế và bất lợi của việc dành thời gian cho các hoạt động giải trí là gì?

Có cả những ưu điểm và nhược điểm của việc dành thời gian cho các hoạt động giải trí. Một mặt, nó tốt cho sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta. Mặt khác, đó là một sự lãng phí thời gian.

Ưu điểm của việc dành thời gian cho các hoạt động giải trí là nó tốt cho sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta. Các hoạt động giải trí có thể giúp chúng ta thư giãn và giảm căng thẳng. Họ cũng có thể giúp chúng tôi duy trì hoạt động và phù hợp. Ngoài ra, các hoạt động giải trí có thể giúp chúng tôi gặp gỡ những người mới và kết bạn mới.

Những bất lợi của việc dành thời gian cho các hoạt động giải trí là đó là một sự lãng phí thời gian. Các hoạt động giải trí đôi khi có thể tốn kém. Họ cũng có thể tốn thời gian. Ngoài ra, các hoạt động giải trí đôi khi có thể nguy hiểm.

 

Tags: IELTS

 


Essay agree or disagree

Nowadays, people tend to spend more time on leisure activities than on work or study. Some people think that it is good for our health and happiness, but others think that it is a waste of time.

What are the advantages and disadvantages of spending time on leisure activities?

There are both advantages and disadvantages of spending time on leisure activities. On the one hand, it is good for our health and happiness. On the other hand, it is a waste of time.

The advantages of spending time on leisure activities are that it is good for our health and happiness. Leisure activities can help us relax and reduce stress. They can also help us stay active and fit. Additionally, leisure activities can help us meet new people and make new friends.

The disadvantages of spending time on leisure activities are that it is a waste of time. Leisure activities can sometimes be expensive. They can also be time-consuming. Additionally, leisure activities can sometimes be dangerous.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider