145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách phân tích biểu đồ IELTS – IELTS chart analysis

Home - IELTS - Cách phân tích biểu đồ IELTS – IELTS chart analysis

Cách phân tích biểu đồ IELTS – IELTS chart analysis

Cách phân tích biểu đồ IELTS – Học cách phân tích biểu đồ IELTS để đạt điểm cao trong bài thi IELTS của bạn!

(English below)

Cách phân tích biểu đồ IELTS

Biểu đồ IELTS là một cách tuyệt vời để cải thiện điểm IELTS của bạn. Dưới đây là một số lời khuyên về cách phân tích hiệu quả các biểu đồ IELTS.

Khi bạn thấy biểu đồ IELTS, điều đầu tiên bạn nên làm là xác định loại biểu đồ. Nó có phải là một biểu đồ thanh? Một biểu đồ dòng? Một biểu đồ hình tròn? Biết loại biểu đồ sẽ giúp bạn hiểu dữ liệu tốt hơn.

Tiếp theo, hãy xem tiêu đề của biểu đồ và các nhãn trên các trục. Điều này sẽ cho bạn một ý tưởng về biểu đồ là gì.

Bây giờ, hãy nhìn vào chính dữ liệu. Nó nói gì với bạn? Có bất kỳ mô hình hoặc xu hướng mà bạn có thể thấy?

Khi bạn đã xem dữ liệu, bạn nên cố gắng giải thích nó. Nó có nghĩa là gì? Bạn có thể kết luận gì từ nó?

Cuối cùng, hãy nghĩ về những gì biểu đồ đang nói với bạn liên quan đến câu hỏi mà bạn đã đưa ra. Làm thế nào nó giúp bạn trả lời câu hỏi?

Biểu đồ IELTS có thể hơi khó khăn, nhưng nếu bạn dành thời gian để phân tích chúng đúng cách, chúng có thể là một cách tuyệt vời để cải thiện điểm IELTS của bạn.

 

Tags: IELTS

 


IELTS chart analysis

IELTS charts are a great way to improve your IELTS score. Here are some tips on how to effectively analyze IELTS charts.

When you see an IELTS chart, the first thing you should do is identify the type of chart it is. Is it a bar chart? A line graph? A pie chart? Knowing the type of chart will help you understand the data better.

Next, take a look at the title of the chart and the labels on the axes. This will give you an idea of what the chart is about.

Now, look at the data itself. What does it tell you? Are there any patterns or trends that you can see?

Once you’ve looked at the data, you should try to interpret it. What does it mean? What can you conclude from it?

Finally, think about what the chart is telling you in relation to the question that you were given. How does it help you answer the question?

IELTS charts can be a bit daunting, but if you take the time to analyze them properly, they can be a great way to improve your IELTS score.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider