145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách Làm Pie Chart cho Đề Thi IELTS – How to make Pie Chart

Home - IELTS - Cách Làm Pie Chart cho Đề Thi IELTS – How to make Pie Chart

Cách Làm Pie Chart cho Đề Thi IELTS – How to make Pie Chart

Cách Làm Pie Chart cho Đề Thi IELTS – Hướng dẫn chi tiết về cách làm Pie Chart trong đề thi IELTS, giúp bạn có thể áp dụng được kiến thức cho bài thi.

(English below)

Cách Làm Pie Chart cho Đề Thi IELTS

Biểu đồ hình tròn là một biểu đồ tròn cho thấy cách phân phối dữ liệu. Nó được chia thành các phân đoạn, hoặc “lát”, đại diện cho tỷ lệ phần trăm của toàn bộ. Biểu đồ hình tròn là một trong những biểu đồ được sử dụng phổ biến nhất trong trực quan hóa dữ liệu.

Bước đầu tiên trong việc tạo biểu đồ hình tròn là thu thập dữ liệu. Dữ liệu này có thể ở dạng tỷ lệ phần trăm hoặc giá trị tuyệt đối. Khi dữ liệu được thu thập, nó có thể được nhập vào bảng tính hoặc chương trình phần mềm khác có thể tạo biểu đồ hình tròn.

Có một vài điều cần ghi nhớ khi tạo biểu đồ hình tròn. Đầu tiên là đảm bảo rằng dữ liệu được biểu diễn chính xác. Thứ hai là sử dụng các màu dễ phân biệt. Thứ ba là dán nhãn biểu đồ hình tròn để dễ hiểu.

Khi dữ liệu được thu thập và biểu đồ hình tròn được tạo, điều quan trọng là phải diễn giải dữ liệu. Điều này có thể được thực hiện bằng cách xem xét tỷ lệ phần trăm hoặc bằng cách nhìn vào các giá trị tuyệt đối. Việc giải thích dữ liệu sẽ giúp hiểu ý nghĩa của biểu đồ hình tròn.

 

Tags: IELTS

 


How to make Pie Chart

A pie chart is a circular chart that shows how data is distributed. It is divided into segments, or “slices,” which represent the percentage of the whole. The pie chart is one of the most commonly used charts in data visualization.

The first step in creating a pie chart is to collect the data. This data can be in the form of percentages or absolute values. Once the data is collected, it can be entered into a spreadsheet or other software program that can create the pie chart.

There are a few things to keep in mind when creating a pie chart. The first is to make sure that the data is represented accurately. The second is to use colors that are easy to distinguish. The third is to label the pie chart so that it is easy to understand.

Once the data is collected and the pie chart is created, it is important to interpret the data. This can be done by looking at the percentages or by looking at the absolute values. The interpretation of the data will help to understand the meaning of the pie chart.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider