145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách Học Speaking IELTS – Chia Sẻ Kinh Nghiệm Và Hướng Dẫn – How to learn Speaking IELTS

Home - IELTS - Cách Học Speaking IELTS – Chia Sẻ Kinh Nghiệm Và Hướng Dẫn – How to learn Speaking IELTS

Cách Học Speaking IELTS – Chia Sẻ Kinh Nghiệm Và Hướng Dẫn – How to learn Speaking IELTS

Cách Học Speaking IELTS – Chia Sẻ Kinh Nghiệm Và Hướng Dẫn – Chia sẻ kinh nghiệm học speaking IELTS từ các giáo viên giỏi nhất, hướng dẫn bạn cách học hiệu quả nhất.

(English below)

Cách Học Speaking IELTS – Chia Sẻ Kinh Nghiệm Và Hướng Dẫn

Kỹ năng nói trong IELTS không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Có rất nhiều điều mà bạn cần thành thạo để có được điểm số cao trong IELTS Speaking. Tuy nhiên, với cách tiếp cận và thái độ đúng đắn, bạn chắc chắn có thể cải thiện điểm số IELTS của mình.

Dưới đây là một số lời khuyên về cách học các IELTS Speaking:

1. Biết định dạng kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS được chia thành 3 phần – Phần 1, Phần 2 và Phần 3. Trong Phần 1, Người kiểm tra sẽ hỏi bạn các câu hỏi chung về bản thân. Điều này là để đánh giá sự lưu loát và phát âm của bạn. Trong Phần 2, bạn sẽ được cấp một thẻ chủ đề và bạn sẽ được yêu cầu nói trong 2 phút về chủ đề đó. Trong Phần 3, giám khảo sẽ hỏi bạn nhiều câu hỏi thách thức hơn về chủ đề trong Phần 2. Đây là đánh giá khả năng của bạn để thảo luận và tranh luận một điểm.

2. Làm chủ những điều cơ bản

Trước khi bạn bắt đầu lo lắng về cách ghi điểm cao trong IELTS, hãy chắc chắn rằng bạn đã thành thạo những điều cơ bản. Điều này bao gồm có một lệnh tốt của ngữ pháp tiếng Anh, từ vựng và phát âm. Nếu bạn không tự tin vào các kỹ năng tiếng Anh của mình, bạn sẽ rất khó để làm tốt trong việc kỹ năng nói trong IELTS.

3. Hãy chuẩn bị

Một trong những cách tốt nhất để chuẩn bị cho IELTS Speaking là thực hành với một người bạn hoặc thành viên gia đình. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với việc nói bằng tiếng Anh và nó cũng sẽ giúp bạn suy nghĩ trên đôi chân của bạn. Một cách khác để chuẩn bị cho IELTS Speaking là đọc to ra. Điều này sẽ giúp bạn cải thiện cách phát âm và nó cũng sẽ giúp bạn trở nên tự tin hơn khi nói.

4. Hãy tự tin

Nếu bạn muốn ghi điểm cao trong IELTS, bạn cần phải tự tin. Điều này có nghĩa là bạn không nên sợ phạm sai lầm. Giám khảo không tìm kiếm sự hoàn hảo, vì vậy đừng lo lắng nếu bạn phạm một vài sai lầm. Chỉ cần thư giãn và tập trung vào việc truyền đạt ý tưởng của bạn rõ ràng.

5. Nói chậm

Một trong những sai lầm phổ biến nhất mà sinh viên mắc phải trong IELTS Speaking là nói quá nhanh. Khi bạn nói quá nhanh, bạn sẽ không thể phát âm các từ của bạn một cách chính xác và người kiểm tra sẽ không thể hiểu bạn. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn nói chậm và rõ ràng.

6. Sử dụng một loạt các từ vựng

Để đạt điểm cao trong IELTS, bạn cần sử dụng một loạt các từ vựng. Điều này có nghĩa là bạn không chỉ nên sử dụng các từ đơn giản mà còn nên sử dụng các từ nâng cao hơn. Cách tốt nhất để học từ vựng mới là đọc rất nhiều. Khi bạn bắt gặp một từ mới, hãy tìm kiếm ý nghĩa trong từ điển và sau đó cố gắng sử dụng từ này trong một câu.

7. Sử dụng một loạt các ngữ pháp

Để ghi điểm cao trong IELTS, bạn cần sử dụng một loạt các ngữ pháp. Điều này có nghĩa là bạn không chỉ nên sử dụng ngữ pháp đơn giản mà còn nên sử dụng ngữ pháp nâng cao hơn. Cách tốt nhất để học ngữ pháp mới là đọc rất nhiều. Khi bạn bắt gặp một điểm ngữ pháp mới, hãy tìm ý nghĩa trong một cuốn sách ngữ pháp và sau đó cố gắng sử dụng điểm ngữ pháp trong một câu.

8. Hãy tự nhiên

Khi bạn đang nói trong IELTS, bạn nên cố gắng tự nhiên. Điều này có nghĩa là bạn không nên cố gắng nghe như một người bản ngữ. Giám khảo không tìm kiếm sự hoàn hảo, vì vậy đừng lo lắng nếu bạn phạm một vài sai lầm. Chỉ cần thư giãn và tập trung vào việc truyền đạt ý tưởng của bạn rõ ràng.

9. Giao tiếp bằng mắt

Khi bạn đang nói trong IELTS, bạn nên giao tiếp bằng mắt với người kiểm tra. Điều này cho thấy bạn tự tin và nó cũng giúp người kiểm tra dễ hiểu bạn hơn.

10. Nụ cười

Khi bạn đang nói trong IELTS, bạn nên mỉm cười. Điều này cho thấy bạn thân thiện và nó cũng giúp người kiểm tra dễ hiểu bạn hơn.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


How to learn Speaking IELTS

Speaking IELTS is not an easy task. There are many things that you need to master in order to get a high score in IELTS Speaking. However, with the right approach and attitude, you can definitely improve your IELTS Speaking score.

Here are some tips on how to learn Speaking IELTS:

1. Know the IELTS Speaking test format

The IELTS Speaking test is divided into 3 parts – Part 1, Part 2 and Part 3. In Part 1, the examiner will ask you general questions about yourself. This is to assess your fluency and pronunciation. In Part 2, you will be given a topic card and you will be required to speak for 2 minutes on that topic. In Part 3, the examiner will ask you more challenging questions about the topic in Part 2. This is to assess your ability to discuss and argue a point.

2. Master the basics

Before you start worrying about how to score high in IELTS Speaking, make sure that you have mastered the basics. This includes having a good command of English grammar, vocabulary and pronunciation. If you are not confident in your English language skills, it will be very difficult for you to do well in IELTS Speaking.

3. Be prepared

One of the best ways to prepare for IELTS Speaking is to practise with a friend or family member. This will help you to get used to speaking in English and it will also help you to think on your feet. Another way to prepare for IELTS Speaking is to read out loud. This will help you to improve your pronunciation and it will also help you to become more confident in speaking.

4. Be confident

If you want to score high in IELTS Speaking, you need to be confident. This means that you should not be afraid to make mistakes. The examiner is not looking for perfection, so do not worry if you make a few mistakes. Just relax and focus on communicating your ideas clearly.

5. Speak slowly

One of the most common mistakes that students make in IELTS Speaking is speaking too fast. When you speak too fast, you will not be able to pronounce your words correctly and the examiner will not be able to understand you. So, make sure that you speak slowly and clearly.

6. Use a range of vocabulary

To score high in IELTS Speaking, you need to use a range of vocabulary. This means that you should not only use simple words, but you should also use more advanced words. The best way to learn new vocabulary is to read a lot. When you come across a new word, look up the meaning in a dictionary and then try to use the word in a sentence.

7. Use a range of grammar

To score high in IELTS Speaking, you need to use a range of grammar. This means that you should not only use simple grammar, but you should also use more advanced grammar. The best way to learn new grammar is to read a lot. When you come across a new grammar point, look up the meaning in a grammar book and then try to use the grammar point in a sentence.

8. Be natural

When you are speaking in IELTS Speaking, you should try to be natural. This means that you should not try to sound like a native speaker. The examiner is not looking for perfection, so do not worry if you make a few mistakes. Just relax and focus on communicating your ideas clearly.

9. Make eye contact

When you are speaking in IELTS Speaking, you should make eye contact with the examiner. This shows that you are confident and it also makes it easier for the examiner to understand you.

10. Smile

When you are speaking in IELTS Speaking, you should smile. This shows that you are friendly and it also makes it easier for the examiner to understand you.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider