145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách Để Speaking Tốt Trong IELTS – How to speak well

Home - IELTS - Cách Để Speaking Tốt Trong IELTS – How to speak well

Cách Để Speaking Tốt Trong IELTS – How to speak well

Cách Để Speaking Tốt Trong IELTS – Hãy tìm hiểu cách để speaking tốt trong kì thi IELTS của bạn bằng cách đọc các bài viết hướng dẫn của chúng tôi!

(English below)

Cách Để Speaking Tốt Trong IELTS

Bạn có bị trói lưỡi khi bạn phải nói trước một nhóm không? Bạn có lo lắng khi bạn phải trình bày không? Bạn có ước mình có thể tìm cách nói một cách tự tin và hiệu quả hơn không?

Nếu vậy, bạn không đơn độc. Nhiều người đấu tranh với nói trước công chúng. Nhưng tin tốt là có những điều bạn có thể làm để cải thiện kỹ năng của mình.

Dưới đây là 10 mẹo để giúp bạn nói một cách tự tin và hiệu quả hơn:

1. Biết tài liệu của bạn

Một trong những cách tốt nhất để cảm thấy tự tin hơn khi nói là biết tài liệu của bạn từ trong ra ngoài. Nếu bạn chuẩn bị tốt, bạn sẽ ít có khả năng bị buộc lưỡi hoặc bối rối nếu bạn đã hỏi một câu hỏi.

2. Thực hành, thực hành, thực hành

Nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng nói trước công chúng, thực hành là điều cần thiết. Bạn càng làm điều đó, bạn càng tự tin hơn.

3. Nói chậm

Khi chúng tôi lo lắng, nó rất phổ biến để nói nhanh hơn bình thường. Nhưng nói quá nhanh có thể khiến khán giả của bạn khó hiểu bạn. Vì vậy, nếu bạn có thể, hãy cố gắng nói chậm hơn bình thường.

4. Sử dụng tạm dừng

Tạm dừng có thể mạnh mẽ. Họ có thể giúp bạn nhấn mạnh một điểm, hoặc hít thở và làm dịu thần kinh của bạn.

5. Sử dụng cơ thể của bạn

Ngôn ngữ cơ thể của bạn đóng một vai trò lớn trong việc bạn tự tin khi nói khi nói. Tránh khoanh tay hoặc chân của bạn, và cố gắng sử dụng cử chỉ để nhấn mạnh điểm của bạn.

6. Giao tiếp bằng mắt

Giao tiếp bằng mắt với khán giả của bạn là quan trọng. Nó sẽ giúp bạn kết nối với họ và đi qua như tự tin hơn.

7. Sử dụng micrô

Nếu bạn sử dụng micrô, hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng nó một cách chính xác. Nói trực tiếp vào nó, và giữ nó gần miệng của bạn.

8. Nụ cười

Mỉm cười có thể giúp bạn đi qua như tự tin và dễ gần hơn.

9. Hãy là chính mình

Bạn càng có thể tự nhiên, càng tốt. Don Hãy cố gắng trở thành một người mà bạn không phải.

10. Thư giãn

Điều này có vẻ dễ nói hơn làm. Nhưng hãy cố gắng thư giãn và hít thở sâu trước khi bạn bắt đầu nói. Nó sẽ giúp bạn cảm thấy bình tĩnh và tự tin hơn.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


How to speak well

Are you tongue-tied when you have to speak in front of a group? Do you get nervous when you have to make a presentation? Do you wish you could find a way to speak more confidently and effectively?

If so, you’re not alone. Many people struggle with public speaking. But the good news is that there are things you can do to improve your skills.

Here are 10 tips to help you speak more confidently and effectively:

1. Know your material

One of the best ways to feel more confident when speaking is to know your material inside out. If you’re well prepared, you’ll be less likely to get tongue-tied or flustered if you’re asked a question.

2. Practice, practice, practice

If you want to improve your public speaking skills, practice is essential. The more you do it, the more confident you’ll feel.

3. Speak slowly

When we’re nervous, it’s common to speak more quickly than usual. But speaking too fast can make it difficult for your audience to understand you. So, if you can, try to speak more slowly than normal.

4. Use pauses

Pauses can be powerful. They can help you to emphasise a point, or to take a breath and calm your nerves.

5. Use your body

Your body language plays a big role in how confident you come across when speaking. Avoid crossing your arms or legs, and try to use gestures to emphasise your points.

6. Make eye contact

Making eye contact with your audience is important. It will help you to connect with them and to come across as more confident.

7. Use a microphone

If you’re using a microphone, make sure you use it correctly. Speak directly into it, and hold it close to your mouth.

8. Smile

Smiling can help you to come across as more confident and approachable.

9. Be yourself

The more natural you can be, the better. Don’t try to be someone you’re not.

10. Relax

This may seem easier said than done. But try to relax and take some deep breaths before you start speaking. It will help you to feel more calm and confident.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider