145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách cải thiện văn bản IELTS của tôi – How to improve my IELTS writing

Home - IELTS - Cách cải thiện văn bản IELTS của tôi – How to improve my IELTS writing

Cách cải thiện văn bản IELTS của tôi – How to improve my IELTS writing

Cách cải thiện văn bản IELTS của tôi – How to improve my IELTS writing Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Cách cải thiện văn bản IELTS của tôi

1. Đọc và hiểu câu hỏi: Trước khi bạn bắt đầu viết bài luận của mình, hãy dành một vài khoảnh khắc để hiểu câu hỏi đang yêu cầu bạn làm gì. Đọc câu hỏi một cách cẩn thận và đảm bảo bạn hiểu ý tưởng chính và các từ khóa.

2. Ý tưởng động não: Một khi bạn biết câu hỏi, hãy dành thời gian để động não những ý tưởng mà bạn có thể đưa vào bài luận của mình. Hãy suy nghĩ về những gì bạn đã biết về chủ đề và những thông tin mới bạn có thể cung cấp. Viết ra bất kỳ điểm liên quan đến tâm trí.

3. Tạo một phác thảo: Bây giờ bạn có một số ý tưởng, hãy tạo một phác thảo về bài luận của bạn. Bắt đầu với một phần giới thiệu nêu rõ điểm chính của bài luận của bạn và sau đó liệt kê các điểm mà bạn sẽ đưa ra trong cơ thể của bài luận của bạn. Cuối cùng, viết một kết luận tóm tắt các điểm chính của bạn và đưa ra kết luận dựa trên lập luận của bạn.

4. Viết bài luận của bạn: Bây giờ bạn có một phác thảo, bạn có thể bắt đầu viết bài luận của mình. Đảm bảo bao gồm các ví dụ và bằng chứng liên quan để hỗ trợ quan điểm của bạn. Ngoài ra, hãy đảm bảo sử dụng nhiều cấu trúc câu và từ vựng để giữ cho bài viết của bạn thú vị.

5. Chỉnh sửa và hiệu đính: Một khi bạn đã viết xong bài luận của mình, hãy dành một vài khoảnh khắc để đọc qua nó và đảm bảo rằng nó không có bất kỳ lỗi nào. Kiểm tra xem có bất kỳ sai lầm ngữ pháp và chính tả, cũng như bất kỳ cụm từ khó xử nào. Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng bài luận của bạn tuân theo cấu trúc của đường viền của bạn.

6. Nhận phản hồi: Sau khi bạn đã chỉnh sửa xong và đọc lại bài luận của mình, hãy yêu cầu người khác xem nó cho bạn. Yêu cầu họ cung cấp phản hồi về bài luận của bạn và đưa ra các đề xuất về cách cải thiện nó. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng bài luận của bạn càng mạnh càng tốt.

Đây chỉ là một vài mẹo để giúp bạn cải thiện việc viết IELTS của bạn. Với thực hành và cống hiến, bạn có thể cải thiện kỹ năng viết của mình và đạt điểm cao hơn trong kỳ thi IELTS.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve my IELTS writing

1. Read and Understand the Question: Before you start writing your essay, take a few moments to understand what the question is asking you to do. Read the question carefully and make sure you understand the main idea and the key words.

2. Brainstorm Ideas: Once you know the question, take some time to brainstorm ideas that you can include in your essay. Think about what you already know about the topic and what new information you can provide. Write down any relevant points that come to mind.

3. Create an Outline: Now that you have some ideas, create an outline of your essay. Start with an introduction that states the main point of your essay and then list the points that you will make in the body of your essay. Finally, write a conclusion that summarizes your main points and draws a conclusion based on your argument.

4. Write Your Essay: Now that you have an outline, you can start writing your essay. Make sure to include relevant examples and evidence to support your points. Also, make sure to use a variety of sentence structures and vocabulary to keep your writing interesting.

5. Edit and Proofread: Once you have finished writing your essay, take a few moments to read over it and make sure it is free of any errors. Check for any grammar and spelling mistakes, as well as any awkward phrasing. Also, make sure that your essay follows the structure of your outline.

6. Get Feedback: Once you have finished editing and proofreading your essay, ask someone else to look it over for you. Ask them to provide feedback on your essay and offer suggestions on how it can be improved. This will help ensure that your essay is as strong as possible.

These are just a few tips to help you improve your IELTS writing. With practice and dedication, you can improve your writing skills and score higher on the IELTS exam.

Tags: , IELTS, Writing, Improvement, English, Essay, TestPrep

Hashtag: #IELTSWritingImprovement

Share:

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider