145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách cải thiện trong kỹ năng nghe IELTS – How to improve in IELTS listening

Home - IELTS - Cách cải thiện trong kỹ năng nghe IELTS – How to improve in IELTS listening

Cách cải thiện trong kỹ năng nghe IELTS – How to improve in IELTS listening

Cách cải thiện trong kỹ năng nghe IELTS – How to improve in IELTS listening Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Cách cải thiện trong kỹ năng nghe IELTS

1. Nghe âm thanh tiếng Anh thường xuyên: Nghe âm thanh tiếng Anh là một trong những cách tốt nhất để cải thiện kỹ năng nghe của bạn cho IELTS. Hãy thử nghe các loại âm thanh tiếng Anh khác nhau như podcast, phát sóng tin tức, chương trình phát thanh và âm nhạc. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với các điểm nhấn và phong cách nói khác nhau.

2. Xem phim tiếng Anh và chương trình truyền hình: Xem phim tiếng Anh và chương trình truyền hình có thể là một cách tuyệt vời để cải thiện kỹ năng nghe IELTS của bạn. Tìm kiếm các chương trình có tính năng người nói tiếng Anh bản địa, vì điều này sẽ giúp bạn làm quen với giọng nói và tốc độ của bài phát biểu của họ.

3. Thực hiện các bài kiểm tra thực hành: Thực hiện các bài kiểm tra thực hành là một cách quan trọng để chuẩn bị cho bài kiểm tra nghe IELTS. Có nhiều bài kiểm tra thực hành có sẵn trực tuyến, và bạn nên tận dụng những điều này. Hãy chắc chắn để có thời gian và ghi chú khi bạn đi, để bạn có thể xem lại những sai lầm của mình sau đó.

4. Tập trung vào việc hiểu ý tưởng chính: Một trong những điều quan trọng nhất cần nhớ khi thực hiện bài kiểm tra nghe IELTS là tập trung vào việc hiểu ý tưởng chính. Điều này có nghĩa là bạn không nên bị sa lầy trong việc cố gắng hiểu từng từ. Thay vào đó, hãy tập trung vào các điểm chính và cố gắng hiểu chung về những gì người nói đang nói.

5. Tìm hiểu từ vựng mới: Học từ vựng mới là một kỹ năng quan trọng khác cho bài kiểm tra nghe IELTS. Hãy chắc chắn xem xét các từ và cụm từ mà bạn nghe trong âm thanh và lưu ý bất kỳ từ lạ nào. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được âm thanh nhanh hơn và chính xác hơn.

6. Ghi chú: Ghi chú khi bạn nghe có thể là một cách hữu ích để ghi nhớ thông tin quan trọng. Cố gắng ghi lại các từ và cụm từ khóa mà bạn nghe thấy, vì điều này sẽ giúp bạn tập trung vào âm thanh và ghi nhớ các chi tiết.

7. Lắng nghe tích cực: Nghe tích cực có nghĩa là bạn nên chú ý đến âm thanh và cố gắng hiểu những gì đang được nói. Cố gắng tập trung vào giọng điệu, ngữ điệu và ngôn ngữ cơ thể. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về âm thanh.

8. Nghe chi tiết: Khi thực hiện bài kiểm tra nghe IELTS, điều quan trọng là phải nghe chi tiết. Điều này có nghĩa là bạn nên chú ý đến các từ và cụm từ nhỏ, vì chúng có thể quan trọng để hiểu âm thanh.

9. Xem lại những sai lầm của bạn: Sau khi thực hiện bài kiểm tra thực hành, hãy đảm bảo xem xét các lỗi của bạn. Điều này sẽ giúp bạn xác định các lĩnh vực mà bạn cần cải thiện và sẽ cho bạn hiểu rõ hơn về những gì mong đợi trong bài kiểm tra thực tế.

10. Đừng ngại yêu cầu làm rõ: Nếu bạn không hiểu điều gì đó trong âm thanh, đừng ngại yêu cầu làm rõ. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được âm thanh nhanh hơn và chính xác hơn.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve in IELTS listening

1. Listen to English audio regularly: Listening to English audio is one of the best ways to improve your listening skills for IELTS. Try listening to different types of English audio such as podcasts, news broadcasts, radio shows, and music. This will help you to become familiar with the various accents and styles of speaking.

2. Watch English movies and TV shows: Watching English movies and TV shows can be a great way to improve your IELTS listening skills. Look for shows that feature native English speakers, as this will help you to get used to the accent and the speed of their speech.

3. Take practice tests: Taking practice tests is an important way to prepare for the IELTS listening test. There are many practice tests available online, and you should take advantage of these. Make sure to time yourself and take notes as you go, so that you can review your mistakes afterwards.

4. Focus on understanding the main idea: One of the most important things to remember when taking the IELTS listening test is to focus on understanding the main idea. This means that you should not get bogged down in trying to understand every single word. Instead, focus on the main points and try to get a general understanding of what the speaker is saying.

5. Learn new vocabulary: Learning new vocabulary is another important skill for the IELTS listening test. Make sure to review the words and phrases that you hear in the audio and take note of any unfamiliar words. This will help you to understand the audio more quickly and accurately.

6. Take notes: Taking notes as you listen can be a helpful way to remember important information. Try to jot down key words and phrases that you hear, as this will help you to focus on the audio and remember the details.

7. Listen actively: Listening actively means that you should pay attention to the audio and try to understand what is being said. Try to focus on the speaker’s tone, intonation, and body language. This will help you to get a better understanding of the audio.

8. Listen for details: When taking the IELTS listening test, it is important to listen for details. This means that you should pay attention to small words and phrases, as they can be important for understanding the audio.

9. Review your mistakes: After taking a practice test, make sure to review your mistakes. This will help you to identify areas where you need to improve and will give you a better understanding of what to expect on the actual test.

10. Don’t be afraid to ask for clarification: If you don’t understand something in the audio, don’t be afraid to ask for clarification. This will help you to understand the audio more quickly and accurately.

Tags: , Cách thực hiện tốt trong kỹ năng nghe IELTS, Kĩ năng lắng nghe IELTS, Thành thạo lắng nghe trong IELTS, Lắng nghe trong IELTS, Đạt điểm cao trong kỹ năng nghe IELTS

Hashtag: #IELTSListeningImprovement

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider