145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1 Bar Chart – Writing task model 1 bar chart

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1 Bar Chart – Writing task model 1 bar chart

IELTS Writing Task 1 Bar Chart – Writing task model 1 bar chart

IELTS Writing Task 1 Bar Chart – Learn how to write a perfect IELTS Writing Task 1 Bar Chart with our sample, tips and practice test.

(English below)

IELTS Writing Task 1 Bar Chart

IELTS writing task 1: Biểu đồ thanh

Biểu đồ thanh cung cấp một cái nhìn tổng quan về số lượng xe ô tô trung bình trên 1000 người ở các quốc gia trên thế giới từ năm 1950 đến 2000.

Biểu đồ thanh cho thấy số lượng xe trên một nghìn người ở các quốc gia khác nhau từ năm 1950 đến 2000. Rõ ràng là số lượng xe tăng đáng kể ở hầu hết các quốc gia trong giai đoạn này.

Vào năm 1950, số lượng xe trên 1000 người ở Vương quốc Anh là cao nhất chỉ với hơn 100, trong khi ở Hoa Kỳ và Nhật Bản, nó tương đối thấp vào khoảng 30 và 25. Đức, Pháp và Ý đều có trung bình khoảng 40 xe trên 1000 người.

Đến năm 2000, số lượng xe trên 1000 người ở Vương quốc Anh đã tăng lên gần 200, trong khi ở Hoa Kỳ và Nhật Bản, nó đã tăng hơn gấp đôi lên khoảng 70 và 65. Đức, Pháp và Ý đều có trung bình khoảng 140 xe trên 1000 người.

Nhìn chung, rõ ràng là số lượng xe trên 1000 người tăng đáng kể ở tất cả các quốc gia được thể hiện trong bảng xếp hạng trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến 2000. Vương quốc Anh có số lượng xe hơi cao nhất trên 1000 người trong năm 1950 và 2000, trong khi Hoa Kỳ và Nhật Bản có thấp nhất.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Writing task model 1 bar chart

IELTS Writing Task 1: Bar Chart

The bar chart provides an overview of the average number of cars per 1000 people in countries around the world from 1950 to 2000.

The bar chart shows the number of cars per thousand people in different countries from 1950 to 2000. It is clear that the number of cars increased significantly in most countries during this period.

In 1950, the number of cars per 1000 people in the United Kingdom was the highest at just over 100, while in the United States and Japan it was relatively low at around 30 and 25 respectively. Germany, France, and Italy all had an average of around 40 cars per 1000 people.

By 2000, the number of cars per 1000 people in the United Kingdom had increased to almost 200, while in the United States and Japan it had more than doubled to around 70 and 65 respectively. Germany, France, and Italy all had an average of around 140 cars per 1000 people.

Overall, it is clear that the number of cars per 1000 people increased significantly in all of the countries shown in the chart over the period from 1950 to 2000. The United Kingdom had the highest number of cars per 1000 people in 1950 and 2000, while the United States and Japan had the lowest.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider