145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking Answer in Vietnamese – IELTS Speaking Answer

Home - IELTS - IELTS Speaking Answer in Vietnamese – IELTS Speaking Answer

IELTS Speaking Answer in Vietnamese – IELTS Speaking Answer

IELTS Speaking Answer in Vietnamese – Get tips and answers for IELTS speaking exam in Vietnamese to help you achieve your desired score.

(English below)

IELTS Speaking Answer in Vietnamese

Câu trả lời của IELTS

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn. Nó bao gồm ba phần: một cuộc phỏng vấn, một lượt dài và một bước ngoặt ngắn. Trong cuộc phỏng vấn, bạn sẽ được hỏi câu hỏi về bản thân và kinh nghiệm của bạn. Trong lượt dài, bạn sẽ được yêu cầu nói trong một đến hai phút về một chủ đề nhất định. Trong bước ngoặt ngắn, bạn sẽ được yêu cầu phát biểu trong một phút về một chủ đề nhất định.

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS được thiết kế để trở thành một bài kiểm tra công bằng về khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn. Bài kiểm tra được thực hiện trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận. Người kiểm tra sẽ hỏi bạn câu hỏi về bản thân và kinh nghiệm của bạn. Các câu hỏi được thiết kế tương tự như các loại câu hỏi bạn sẽ được hỏi trong một cuộc trò chuyện ngoài đời thực.

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS được chia thành ba phần:

Phần 1: Cuộc phỏng vấn (4-5 phút)

Trong phần này của bài kiểm tra, giám khảo sẽ hỏi bạn câu hỏi về bản thân. Điều này là để tìm hiểu thêm về bạn và để xem bạn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh tốt như thế nào.

Phần 2: lượt dài (1-2 phút)

Trong phần này của bài kiểm tra, bạn sẽ được cung cấp một thẻ chủ đề. Bạn sẽ có một đến hai phút để chuẩn bị cuộc nói chuyện về chủ đề này. Sau đó, bạn sẽ cần phải nói trong một đến hai phút.

Phần 3: lượt ngắn (1 phút)

Trong phần này của bài kiểm tra, bạn sẽ được cung cấp một thẻ chủ đề. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị bài nói chuyện về chủ đề này. Sau đó bạn sẽ cần nói trong một phút.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


IELTS Speaking Answer

IELTS Speaking Answer

The IELTS Speaking test is designed to assess your ability to communicate in English. It consists of three parts: an interview, a long turn, and a short turn. In the interview, you will be asked questions about yourself and your experience. In the long turn, you will be asked to speak for one to two minutes on a given topic. In the short turn, you will be asked to speak for one minute on a given topic.

The IELTS Speaking test is designed to be a fair test of your ability to communicate in English. The test is conducted in a face-to-face interview with a certified IELTS examiner. The examiner will ask you questions about yourself and your experience. The questions are designed to be similar to the types of questions you would be asked in a real-life conversation.

The IELTS Speaking test is divided into three parts:

Part 1: The interview (4-5 minutes)

In this part of the test, the examiner will ask you questions about yourself. This is to find out more about you and to see how well you can communicate in English.

Part 2: The long turn (1-2 minutes)

In this part of the test, you will be given a topic card. You will have one to two minutes to prepare your talk on the topic. You will then need to speak for one to two minutes.

Part 3: The short turn (1 minute)

In this part of the test, you will be given a topic card. You will have one minute to prepare your talk on the topic. You will then need to speak for one minute.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider