145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách cải thiện kỹ năng đọc của bạn trong IELTS – How to improve your reading skills in IELTS

Home - IELTS - Cách cải thiện kỹ năng đọc của bạn trong IELTS – How to improve your reading skills in IELTS

Cách cải thiện kỹ năng đọc của bạn trong IELTS – How to improve your reading skills in IELTS

Cách cải thiện kỹ năng đọc của bạn trong IELTS – How to improve your reading skills in IELTS Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Cách cải thiện kỹ năng đọc của bạn trong IELTS

1. Làm quen với định dạng kiểm tra đọc IELTS: Bài kiểm tra đọc IELTS được chia thành ba phần. Phần 1 là một văn bản ngắn với các câu hỏi trắc nghiệm, Phần 2 là một văn bản có bài tập lấp đầy khoảng cách và Phần 3 là một văn bản dài với các câu hỏi trắc nghiệm. Làm quen với các phần này và định dạng của chúng sẽ giúp bạn hiểu những gì mong đợi trong bài kiểm tra và cách tiếp cận từng phần.

2. Đọc kỹ hướng dẫn: Trước khi bạn bắt đầu đọc, hãy dành một vài khoảnh khắc để đọc cẩn thận các hướng dẫn. Điều này sẽ giúp bạn hiểu cách trả lời các câu hỏi và cách tiếp cận văn bản.

3. Lấy văn bản: Skimming văn bản sẽ giúp bạn hiểu rõ về nội dung và cấu trúc của văn bản. Nó cũng sẽ giúp bạn xác định các từ và cụm từ quan trọng và hiểu các ý tưởng chính.

4. Đọc kỹ và ghi chú: Một khi bạn đã lướt qua văn bản, hãy đọc nó một cách cẩn thận và ghi chú. Điều này sẽ giúp bạn xác định các điểm chính và chi tiết quan trọng.

5. Sử dụng manh mối ngữ cảnh: Manh mối ngữ cảnh là từ hoặc cụm từ giúp bạn hiểu ý nghĩa của một từ hoặc cụm từ. Hãy chú ý đến các từ và cụm từ xung quanh một từ hoặc cụm từ để giúp bạn hiểu ý nghĩa của nó.

6. Thực hành: Đọc thường xuyên là cách tốt nhất để cải thiện kỹ năng đọc của bạn. Thực hành đọc các loại văn bản khác nhau và cố gắng xác định các điểm chính, chi tiết quan trọng và manh mối ngữ cảnh.

7. Sử dụng quá trình loại bỏ: Khi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, hãy sử dụng quá trình loại bỏ để thu hẹp lựa chọn của bạn. Loại bỏ các câu trả lời mà bạn biết là sai và sau đó chọn câu trả lời tốt nhất từ ​​các tùy chọn còn lại.

8. Kiểm tra công việc của bạn: Một khi bạn đã trả lời tất cả các câu hỏi, hãy kiểm tra kỹ tác phẩm của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã trả lời chính xác từng câu hỏi và bạn chưa để lại bất kỳ câu hỏi nào chưa được trả lời.

9. Nghỉ giải lao: nghỉ trong khi đọc sẽ giúp bạn tập trung và giảm mệt mỏi. Hãy dành một vài khoảnh khắc để nghỉ ngơi, duỗi cơ thể và giải tỏa tâm trí của bạn.

10. Yêu cầu giúp đỡ: Nếu bạn gặp khó khăn trong việc hiểu một văn bản hoặc trả lời một câu hỏi, đừng ngại yêu cầu giúp đỡ. Giáo viên hoặc gia sư của bạn có thể giúp bạn hiểu văn bản và trả lời các câu hỏi.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve your reading skills in IELTS

1. Become familiar with the IELTS Reading Test Format: The IELTS Reading Test is divided into three sections. Section 1 is a short text with multiple choice questions, section 2 is a text with a gap-fill exercise, and section 3 is a long text with multiple choice questions. Becoming familiar with these sections and their format will help you understand what to expect in the test and how to approach each section.

2. Read the Instructions Carefully: Before you start reading, take a few moments to read the instructions carefully. This will help you understand how to answer the questions and how to approach the text.

3. Skim the Text: Skimming the text will help you get an overall understanding of the content and structure of the text. It will also help you identify important words and phrases and understand the main ideas.

4. Read Carefully and Make Notes: Once you have skimmed the text, read it carefully and make notes. This will help you identify key points and important details.

5. Use Context Clues: Context clues are words or phrases that help you understand the meaning of a word or phrase. Pay attention to the words and phrases around a word or phrase to help you understand its meaning.

6. Practice: Reading regularly is the best way to improve your reading skills. Practice reading different types of texts and try to identify key points, important details, and context clues.

7. Use the Process of Elimination: When answering multiple choice questions, use the process of elimination to narrow down your choices. Eliminate the answers that you know are wrong and then choose the best answer from the remaining options.

8. Check Your Work: Once you have answered all the questions, double-check your work. Make sure you have answered each question correctly and that you have not left any questions unanswered.

9. Take Breaks: Taking breaks while reading will help you stay focused and reduce fatigue. Take a few moments to rest your eyes, stretch your body, and clear your mind.

10. Ask for Help: If you are having difficulty understanding a text or answering a question, don’t be afraid to ask for help. Your teacher or a tutor can help you understand the text and answer the questions.

Tags: , IELTS, CáchCảiThiệnKỹNăngĐọc, HọcIELTS, KỹNăngĐọc, NângCaoKỹNăngĐọc, LuyệnĐọcIELTS

Hashtag: #HọcIELTS #CảiThiệnKỹNăngĐọc #MụcTiêuChuẩnIELTS

Share:

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider