145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách cải thiện điểm số kỹ năng đọc trong IELTS – How to improve band score in reading

Home - IELTS - Cách cải thiện điểm số kỹ năng đọc trong IELTS – How to improve band score in reading

Cách cải thiện điểm số kỹ năng đọc trong IELTS – How to improve band score in reading

Cách cải thiện điểm số kỹ năng đọc trong IELTS – How to improve band score in reading Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Cách cải thiện điểm số kỹ năng đọc trong IELTS

Cách cải thiện điểm số band điểm trong Đọc: Mẹo và Chiến lược

Đọc sách là một kỹ năng thiết yếu trong kỳ thi IELTS, và nó có thể là thách thức cho những người nói tiếng Anh không phải là người bản ngữ để cải thiện điểm số band điểm của họ. Ghi điểm tốt trong việc đọc đòi hỏi sự kết hợp giữa trình độ ngôn ngữ, sự hiểu biết và tư duy phê phán. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về một số mẹo và chiến lược về cách cải thiện điểm số band điểm của bạn trong việc đọc.

Hiểu định dạng của bài kiểm tra
Bước đầu tiên để cải thiện điểm số band điểm của bạn trong việc đọc là hiểu định dạng của bài kiểm tra. Phần đọc của kỳ thi IELTS bao gồm ba đoạn và mỗi đoạn có khoảng 700 đến 800 từ. Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành toàn bộ bài kiểm tra đọc. Các câu hỏi được thiết kế để kiểm tra sự hiểu biết, từ vựng và hiểu biết của bạn về đoạn văn.

Phát triển kỹ năng đọc của bạn
Phát triển kỹ năng đọc của bạn là rất quan trọng để cải thiện điểm số band điểm của bạn. Bạn có thể làm điều này bằng cách đọc nhiều loại tài liệu, chẳng hạn như báo, tạp chí và tạp chí học thuật. Điều này sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ vựng, cải thiện sự hiểu biết của bạn và làm quen với các phong cách viết khác nhau. Ngoài ra, bạn có thể thực hành đọc nhanh chóng trong khi vẫn giữ lại thông tin, điều này rất quan trọng đối với bản chất thời gian của bài kiểm tra.

Tập trung vào từ vựng
Từ vựng là một thành phần quan trọng của bài kiểm tra đọc. Để cải thiện vốn từ vựng của bạn, bạn nên tập trung vào việc học các từ và cụm từ mới thường xuyên. Điều này sẽ giúp bạn hiểu các đoạn văn tốt hơn và trả lời các câu hỏi chính xác hơn. Bạn cũng có thể tạo flashcards để giúp ghi nhớ các từ mới và thực hành bằng cách sử dụng chúng trong ngữ cảnh.

Thực hành xác định các loại câu hỏi khác nhau
Để cải thiện điểm số band điểm của bạn, bạn cần phải làm quen với các loại câu hỏi khác nhau trong bài kiểm tra đọc. Chúng bao gồm nhiều lựa chọn, câu trả lời ngắn, hoàn thành câu, khớp và đúng/sai/không được đưa ra câu hỏi. Bằng cách thực hành từng loại câu hỏi, bạn sẽ trở nên quen thuộc hơn với định dạng và các loại câu trả lời cần thiết.

Lướt qua và quét các đoạn văn
Skimming và quét các đoạn là hai kỹ thuật thiết yếu để cải thiện tốc độ đọc và độ chính xác của bạn. Skimming liên quan đến việc đọc đoạn văn một cách nhanh chóng để có được một ý tưởng chung về nội dung, trong khi quét liên quan đến việc tìm kiếm thông tin cụ thể. Cả hai kỹ thuật đều quan trọng đối với bản chất thời gian của bài kiểm tra và bằng cách thực hành chúng, bạn sẽ có thể trả lời các câu hỏi hiệu quả hơn.

Làm việc theo thời gian của bạn
Như đã đề cập trước đó, bài kiểm tra đọc được hẹn giờ và bạn chỉ có 60 phút để hoàn thành cả ba đoạn. Do đó, điều cần thiết là làm việc theo thời gian và tốc độ của bạn. Bằng cách thực hành đọc nhanh chóng và hiệu quả, bạn sẽ có thể trả lời nhiều câu hỏi hơn trong thời gian quy định.

Xem lại câu trả lời của bạn
Cuối cùng, xem xét câu trả lời của bạn là một bước quan trọng để cải thiện điểm số band điểm của bạn. Sau khi bạn đã hoàn thành bài kiểm tra, hãy quay lại và kiểm tra câu trả lời của bạn cho độ chính xác. Bạn có thể đã đọc sai một câu hỏi hoặc bỏ lỡ một chi tiết quan trọng trong đoạn văn, có thể ảnh hưởng đến điểm số của bạn. Bằng cách xem xét câu trả lời của bạn, bạn có thể xác định các lĩnh vực mà bạn cần cải thiện và tránh mắc những sai lầm tương tự trong tương lai.

Tóm lại, việc cải thiện điểm số band điểm của bạn trong việc đọc đòi hỏi sự kết hợp giữa các kỹ năng và chiến lược. Bằng cách hiểu định dạng của bài kiểm tra, phát triển các kỹ năng đọc của bạn, tập trung vào từ vựng, xác định các loại câu hỏi khác nhau, lướt qua và quét các đoạn văn, làm việc theo thời gian của bạn và xem xét câu trả lời của bạn, bạn sẽ có thể cải thiện điểm số của mình và đạt được band điểm mong muốn.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve band score in reading

How to Improve Band Score in Reading: Tips and Strategies

Reading is an essential skill in the IELTS exam, and it can be challenging for non-native English speakers to improve their band score. Scoring well in reading requires a combination of language proficiency, comprehension, and critical thinking. In this article, we’ll be discussing some tips and strategies on how to improve your band score in reading.

Understand the format of the test
The first step to improving your band score in reading is to understand the format of the test. The reading section of the IELTS exam consists of three passages, and each passage has about 700 to 800 words. You will have 60 minutes to complete the entire reading test. The questions are designed to test your comprehension, vocabulary, and understanding of the passage.

Develop your reading skills
Developing your reading skills is crucial for improving your band score. You can do this by reading a variety of materials, such as newspapers, magazines, and academic journals. This will help you to expand your vocabulary, improve your comprehension, and familiarize yourself with different writing styles. Additionally, you can practice reading quickly while still retaining information, which is important for the timed nature of the test.

Focus on vocabulary
Vocabulary is a critical component of the reading test. To improve your vocabulary, you should focus on learning new words and phrases regularly. This will help you to understand the passages better and to answer the questions more accurately. You can also create flashcards to help memorize new words and practice using them in context.

Practice identifying different types of questions
To improve your band score, you need to be familiar with the different types of questions in the reading test. These include multiple choice, short answer, sentence completion, matching, and true/false/not given questions. By practicing each type of question, you will become more familiar with the format and the types of answers required.

Skim and scan the passages
Skimming and scanning the passages are two essential techniques for improving your reading speed and accuracy. Skimming involves reading the passage quickly to get a general idea of the content, while scanning involves looking for specific information. Both techniques are important for the timed nature of the test, and by practicing them, you will be able to answer the questions more efficiently.

Work on your timing
As mentioned earlier, the reading test is timed, and you have only 60 minutes to complete all three passages. Therefore, it’s essential to work on your timing and speed. By practicing reading quickly and efficiently, you will be able to answer more questions in the allotted time.

Review your answers
Finally, reviewing your answers is an important step to improving your band score. After you have completed the test, go back and check your answers for accuracy. You may have misread a question or missed a crucial detail in the passage, which can affect your score. By reviewing your answers, you can identify areas where you need to improve and avoid making the same mistakes in the future.

In conclusion, improving your band score in reading requires a combination of skills and strategies. By understanding the format of the test, developing your reading skills, focusing on vocabulary, identifying different types of questions, skimming and scanning the passages, working on your timing, and reviewing your answers, you will be able to improve your score and achieve your desired band score.

Tags: sách, ĐiểmSốBanNhạc, CáchCảiThiện, ĐọcSách, ViệcHọc, HọcTập, HọcHiểu

Hashtag: #CảiThiệnĐiểmSốBanNhạcĐọc

Share:

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider