145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách cải thiện điểm đọc IELTS từ 6,5 đến 7 – How to improve IELTS reading score from 6.5 to 7

Home - IELTS - Cách cải thiện điểm đọc IELTS từ 6,5 đến 7 – How to improve IELTS reading score from 6.5 to 7

Cách cải thiện điểm đọc IELTS từ 6,5 đến 7 – How to improve IELTS reading score from 6.5 to 7

Cách cải thiện điểm đọc IELTS từ 6,5 đến 7 – How to improve IELTS reading score from 6.5 to 7 Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Cách cải thiện điểm đọc IELTS từ 6,5 đến 7

1. Hiểu bài kiểm tra đọc IELTS: Bài kiểm tra đọc IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng hiểu tiếng Anh bằng văn bản của bạn. Nó được chia thành ba phần, mỗi phần có 40 câu hỏi. Bạn cần trả lời tất cả các câu hỏi một cách chính xác để có được điểm số tốt.

2. Cải thiện tốc độ đọc của bạn: Một trong những cách tốt nhất để cải thiện điểm đọc IELTS của bạn là làm việc để cải thiện tốc độ đọc của bạn. Bạn đọc càng nhanh, bạn càng có thể trả lời nhiều câu hỏi trong thời gian quy định. Để cải thiện tốc độ đọc của bạn, hãy thực hành đọc thường xuyên hơn và cố gắng đọc tài liệu ở cấp độ của bạn.

3. Đọc các câu hỏi đầu tiên: Trước khi bạn bắt đầu đọc đoạn văn, hãy dành một vài khoảnh khắc để đọc các câu hỏi. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng về những gì cần tìm kiếm khi bạn đọc và sẽ giúp bạn tập trung vào các thông tin liên quan.

4. Hiểu nghĩa của từ: Để hiểu đoạn văn, bạn cần hiểu ý nghĩa của các từ được sử dụng. Nếu bạn bắt gặp những từ xa lạ, hãy tìm chúng trong một từ điển hoặc sử dụng các manh mối ngữ cảnh để tìm ra ý nghĩa của chúng.

5. Ghi chú khi đọc: Khi bạn đọc, hãy ghi chú về thông tin và chi tiết chính. Điều này sẽ giúp bạn nhớ những gì bạn đã đọc và giúp trả lời các câu hỏi dễ dàng hơn.

6. Thực hành, thực hành, thực hành: Cách tốt nhất để cải thiện điểm đọc IELTS của bạn là luyện tập càng nhiều càng tốt. Đọc một loạt các văn bản và trả lời nhiều câu hỏi. Điều này sẽ giúp bạn trở nên quen thuộc hơn với định dạng của bài kiểm tra và cải thiện kỹ năng đọc của bạn.

7. Tham gia một khóa học: Tham gia khóa học đọc IELTS cũng có thể hữu ích. Một khóa học có thể cung cấp cho bạn các công cụ và chiến lược bạn cần để hiểu các đoạn văn và trả lời chính xác các câu hỏi.

8. Nhận phản hồi: Nó cũng có thể hữu ích để nhận được phản hồi về hiệu suất của bạn. Yêu cầu một người bạn hoặc thành viên gia đình đọc câu trả lời của bạn và cung cấp cho bạn phản hồi. Điều này sẽ giúp bạn xác định bất kỳ điểm yếu nào và cung cấp cho bạn ý tưởng về cách cải thiện.

9. ngủ đủ giấc: Hãy chắc chắn rằng bạn ngủ đủ giấc trước khi kiểm tra. Được nghỉ ngơi tốt sẽ giúp bạn tập trung và suy nghĩ rõ ràng hơn.

10. Giữ thư giãn và tích cực: Cuối cùng, điều quan trọng là phải thoải mái và tích cực trong quá trình thử nghiệm. Nếu bạn trở nên quá lo lắng hoặc căng thẳng, bạn đã giành chiến thắng có thể suy nghĩ rõ ràng và bạn cũng đã giành chiến thắng.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve IELTS reading score from 6.5 to 7

1. Understand the IELTS Reading Test: The IELTS Reading test is designed to assess your ability to understand written English. It is divided into three sections, each of which has 40 questions. You need to answer all questions correctly in order to get a good score.

2. Improve Your Reading Speed: One of the best ways to improve your IELTS Reading score is to work on improving your reading speed. The faster you read, the more questions you can answer in the allotted time. To improve your reading speed, practice reading more often, and try to read material that is at your level.

3. Read the Questions First: Before you start reading the passage, take a few moments to read the questions. This will give you an idea of what to look for as you read and will help you focus on the relevant information.

4. Understand the Meaning of Words: To understand the passage, you need to understand the meaning of the words used. If you come across unfamiliar words, look them up in a dictionary or use context clues to figure out their meanings.

5. Make Notes When Reading: As you read, take notes on key information and details. This will help you remember what you have read and make it easier to answer the questions.

6. Practice, Practice, Practice: The best way to improve your IELTS Reading score is to practice as much as possible. Read a wide variety of texts and answer a variety of questions. This will help you become more familiar with the format of the test and improve your reading skills.

7. Take a Course: Taking an IELTS Reading course can also be helpful. A course can provide you with the tools and strategies you need to understand the passages and answer the questions correctly.

8. Get Feedback: It can also be helpful to get feedback on your performance. Ask a friend or family member to read your answers and give you feedback. This will help you identify any weaknesses and give you ideas on how to improve.

9. Get Enough Sleep: Make sure you get enough sleep before the test. Being well-rested will help you focus and think more clearly.

10. Stay Relaxed and Positive: Finally, it’s important to stay relaxed and positive during the test. If you become too anxious or stressed, you won’t be able to think clearly and you won’t perform as well.

Tags: , IELTS, Improvement, Score, 6,5, 7, Reading

Hashtag: #CácBướcCảiThiệnĐiểmĐọcIELTSTừ6_5Đến7

Share:

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider