145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách cải thiện band điểm kỹ năng nghe trong IELTS Listening IELTS – How to improve listening band in IELTS

Home - IELTS - Cách cải thiện band điểm kỹ năng nghe trong IELTS Listening IELTS – How to improve listening band in IELTS

Cách cải thiện band điểm kỹ năng nghe trong IELTS Listening IELTS – How to improve listening band in IELTS

Cách cải thiện band điểm kỹ năng nghe trong IELTS Listening IELTS – How to improve listening band in IELTS Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Cách cải thiện band điểm kỹ năng nghe trong IELTS Listening IELTS

Cách cải thiện band điểm nghe trong IELTS

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, hoặc IELTS, là một bài kiểm tra tiếng Anh nổi tiếng, đánh giá trình độ tiếng Anh của các cá nhân muốn học hoặc làm việc ở các quốc gia nơi tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Bài kiểm tra có bốn mô -đun: nghe, đọc, viết và nói. Trong số bốn người này, mô-đun nghe có thể là thành phần khó khăn nhất đối với người nói tiếng Anh không bản địa. Nhưng đừng lo lắng! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về cách cải thiện điểm số của band điểm nghe của bạn trong IELTS.

Trước khi lặn vào các chiến lược cụ thể, trước tiên chúng ta hãy hiểu mô -đun nghe IELTS. Bài kiểm tra nghe bao gồm bốn phần, mỗi phần có mười câu hỏi. Bạn sẽ chỉ nghe thấy từng phần một lần và sau đó trả lời các câu hỏi dựa trên những gì bạn đã nghe. Bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá khả năng của bạn để hiểu các ý tưởng chính và chi tiết cụ thể của âm thanh, cũng như khả năng của bạn để theo dõi sự phát triển của một đối số. Bài kiểm tra nghe kéo dài trong khoảng 30 phút, bao gồm cả thời gian bạn phải chuyển câu trả lời của mình vào bảng câu trả lời.

Bây giờ, chúng ta hãy xem một số mẹo thực tế để giúp bạn cải thiện điểm số của band điểm nghe trong IELTS:

Làm quen với những điểm nhấn tiếng Anh khác nhau
Trong bài kiểm tra nghe IELTS, bạn sẽ nghe thấy nhiều giọng Anh, bao gồm Anh, Mỹ, Úc và Canada. Để chuẩn bị cho bản thân điều này, hãy tiếp xúc với các điểm nhấn tiếng Anh khác nhau thông qua xem phim tiếng Anh hoặc chương trình truyền hình, nghe nhạc tiếng Anh hoặc nghe podcast tiếng Anh. Điều này sẽ giúp bạn trở nên quen thuộc hơn với các điểm nhấn khác nhau và bạn sẽ có thể hiểu chúng tốt hơn trong quá trình thử nghiệm.

Thực hành lắng nghe tích cực
Lắng nghe tích cực là một kỹ năng đòi hỏi bạn phải tập trung vào người nói và thông điệp họ đang truyền tải tích cực. Trong bài kiểm tra nghe IELTS, điều quan trọng là phải thực hành nghe tích cực để bắt từng chi tiết của âm thanh. Để thực hành nghe tích cực, hãy thử nghe các clip âm thanh ngắn, chẳng hạn như bài báo hoặc phỏng vấn, và sau đó tóm tắt những gì bạn nghe. Điều này sẽ giúp bạn cải thiện khả năng lưu giữ và xử lý thông tin.

Cải thiện các kỹ năng ghi chú của bạn
Lưu ý là một kỹ năng thiết yếu trong bài kiểm tra nghe IELTS vì nó cho phép bạn ghi lại các ý tưởng chính và chi tiết cụ thể của âm thanh. Để cải thiện các kỹ năng ghi chú của bạn, hãy thực hành ghi chú trong khi xem phim tiếng Anh hoặc chương trình TV hoặc nghe podcast tiếng Anh. Bắt đầu bằng cách ghi lại các ý tưởng và từ khóa chính, sau đó thêm chi tiết khi bạn nghe.

Đọc các hướng dẫn một cách cẩn thận
Trước mỗi phần của bài kiểm tra nghe IELTS, bạn sẽ có thời gian để đọc các câu hỏi. Sử dụng thời gian này một cách khôn ngoan để đọc các hướng dẫn một cách cẩn thận và hiểu những gì được yêu cầu của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu có bao nhiêu từ bạn được phép viết cho mỗi câu trả lời và nếu bạn cần sử dụng các dạng số ít hoặc số nhiều.

Dự đoán nội dung
Trước khi âm thanh bắt đầu phát, hãy dành vài giây để xem các câu hỏi và cố gắng dự đoán nội dung của âm thanh. Điều này sẽ giúp bạn tập trung vào các điểm chính và các chi tiết cụ thể có khả năng xuất hiện trong âm thanh.

Cải thiện vốn từ vựng của bạn
Có một lệnh từ vựng tốt là rất quan trọng để hiểu âm thanh trong bài kiểm tra nghe IELTS. Để cải thiện vốn từ vựng của bạn, đọc sách tiếng Anh, báo hoặc tạp chí và sử dụng flashcard để ghi nhớ các từ mới. Ngoài ra, hãy cố gắng sử dụng các từ mới trong bối cảnh để củng cố sự hiểu biết và duy trì của bạn.

Thực hành thực hành thực hành

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve listening band in IELTS

How to Improve Listening Band in IELTS

International English Language Testing System, or IELTS, is a well-known English language test that assesses the English proficiency of individuals who want to study or work in countries where English is the primary language. The test has four modules: listening, reading, writing, and speaking. Among these four, the listening module can be the most challenging one for non-native English speakers. But don’t worry! In this article, we will discuss how to improve your listening band score in IELTS.

Before diving into specific strategies, let’s first understand the IELTS listening module. The listening test comprises four sections, each with ten questions. You will hear each section only once and then answer the questions based on what you heard. The test is designed to assess your ability to understand the main ideas and specific details of the audio, as well as your ability to follow the development of an argument. The listening test lasts for approximately 30 minutes, including the time you have to transfer your answers to the answer sheet.

Now, let’s look at some practical tips to help you improve your listening band score in IELTS:

Familiarize yourself with different English accents
In the IELTS listening test, you will hear a variety of English accents, including British, American, Australian, and Canadian. To prepare yourself for this, expose yourself to different English accents through watching English movies or TV shows, listening to English music, or listening to English podcasts. This will help you become more familiar with the different accents, and you will be able to understand them better during the test.

Practice active listening
Active listening is a skill that requires you to concentrate on the speaker and the message they are conveying actively. In the IELTS listening test, it is crucial to practice active listening to catch every detail of the audio. To practice active listening, try listening to short audio clips, such as news articles or interviews, and then summarize what you heard. This will help you improve your ability to retain and process information.

Improve your note-taking skills
Note-taking is an essential skill in the IELTS listening test as it allows you to jot down the main ideas and specific details of the audio. To improve your note-taking skills, practice taking notes while watching English movies or TV shows or listening to English podcasts. Start by jotting down the main ideas and keywords, and then add more details as you listen.

Read the instructions carefully
Before each section of the IELTS listening test, you will have some time to read the questions. Use this time wisely to read the instructions carefully and understand what is required of you. Make sure you understand how many words you are allowed to write for each answer and if you need to use singular or plural forms.

Predict the content
Before the audio starts playing, take a few seconds to look at the questions and try to predict the content of the audio. This will help you focus on the key points and specific details that are likely to appear in the audio.

Improve your vocabulary
Having a good command of vocabulary is crucial to understanding the audio in the IELTS listening test. To improve your vocabulary, read English books, newspapers, or magazines, and use flashcards to memorize new words. Additionally, try to use new words in context to reinforce your understanding and retention.

Practice, practice, practice

Tags: , IELTS, BanNhạc, Nghe, CáchCảiThiện, ĐánhGiá

Hashtag: #IELTSBandImprovement

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider