145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách cải thiện bài viết phần 2 IELTS – How to improve writing task 2 IELTS

Home - IELTS - Cách cải thiện bài viết phần 2 IELTS – How to improve writing task 2 IELTS

Cách cải thiện bài viết phần 2 IELTS – How to improve writing task 2 IELTS

Cách cải thiện bài viết phần 2 IELTS – How to improve writing task 2 IELTS Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Cách cải thiện bài viết phần 2 IELTS

1. Hiểu nhiệm vụ: Trước khi bạn bắt đầu viết bài luận của mình, điều quan trọng là phải hiểu các yêu cầu nhiệm vụ. Đọc câu hỏi một cách cẩn thận và đảm bảo bạn hiểu những gì nó yêu cầu bạn làm. Ghi lại các từ khóa xuất hiện trong câu hỏi và sử dụng chúng trong suốt bài luận của bạn.

2. Động não: Dành một vài phút để động não các ý tưởng cho bài luận của bạn. Hãy suy nghĩ về những điểm bạn có thể đưa ra để trả lời câu hỏi và bằng chứng hoặc ví dụ nào bạn có thể sử dụng để hỗ trợ họ. Viết ra bất kỳ ý tưởng nào xuất hiện trong tâm trí, ngay cả khi chúng không có vẻ đặc biệt có liên quan.

3. Phát triển một tuyên bố luận án: Một khi bạn có một vài ý tưởng, bạn có thể bắt đầu phát triển một tuyên bố luận án. Đây phải là một tuyên bố rõ ràng, ngắn gọn, tóm tắt lập luận chính của bạn và những điểm mà bạn sẽ đưa ra trong bài luận của mình.

4. Phác thảo bài luận của bạn: Trước khi bạn bắt đầu viết, có thể hữu ích để tạo ra một phác thảo của bài luận của bạn. Điều này sẽ giúp bạn cấu trúc bài luận của mình và đảm bảo rằng đối số của bạn chảy một cách hợp lý.

5. Viết phần giới thiệu của bạn: Bắt đầu bài luận của bạn với phần giới thiệu giải thích bối cảnh của câu hỏi và phác thảo lập luận của bạn.

6. Phát triển điểm của bạn: Trong cơ thể của bài luận, bạn nên phát triển và mở rộng về điểm của mình. Hãy chắc chắn bao gồm bằng chứng, ví dụ và trích dẫn để hỗ trợ các lập luận của bạn.

7. Viết kết luận của bạn: Tóm tắt các điểm chính của bạn và khôi phục tuyên bố luận án của bạn trong kết luận.

8. Chứng minh và chỉnh sửa: Sau khi viết xong, hãy dành chút thời gian để đọc qua bài luận của bạn và thực hiện bất kỳ chỉnh sửa cần thiết nào. Hãy chắc chắn kiểm tra các lỗi chính tả và ngữ pháp, cũng như bất kỳ sự không chính xác thực tế nào.

9. Thực hành: Một trong những cách tốt nhất để cải thiện kỹ năng viết của bạn là thực hành. Đặt một chút thời gian mỗi ngày để viết và bạn sẽ sớm thấy sự cải thiện trong bài viết của mình.

10. Nhận phản hồi: Yêu cầu người khác đọc bài luận của bạn và cung cấp cho bạn phản hồi. Điều này có thể giúp bạn xác định bất kỳ lĩnh vực nào cần cải thiện và cung cấp cho bạn một ý tưởng về cách làm cho bài luận của bạn hiệu quả hơn.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve writing task 2 IELTS

1. Understand the task: Before you start writing your essay, it is important to understand the task requirements. Read the question carefully and make sure you understand what it is asking you to do. Make a note of the key words that appear in the question and use them throughout your essay.

2. Brainstorm: Spend a few minutes brainstorming ideas for your essay. Think about what points you could make to answer the question and what evidence or examples you could use to support them. Write down any ideas that come to mind, even if they don’t seem particularly relevant.

3. Develop a thesis statement: Once you have a few ideas, you can start to develop a thesis statement. This should be a concise, clear statement that summarises your main argument and the points that you will make in your essay.

4. Outline your essay: Before you start writing, it can be helpful to create an outline of your essay. This will help you to structure your essay and ensure that your argument flows logically.

5. Write your introduction: Start your essay with an introduction that explains the context of the question and outlines your argument.

6. Develop your points: In the body of your essay, you should develop and expand on your points. Make sure to include evidence, examples and quotes to support your arguments.

7. Write your conclusion: Summarise your main points and restate your thesis statement in the conclusion.

8. Proofread and edit: Once you have finished writing, take some time to read through your essay and make any necessary edits. Make sure to check for spelling and grammar mistakes, as well as any factual inaccuracies.

9. Practice: One of the best ways to improve your writing skills is to practice. Set aside some time each day to write and you will soon see an improvement in your writing.

10. Get feedback: Ask someone else to read your essay and give you feedback. This can help you to identify any areas that need improvement and give you an idea of how to make your essay more effective.

Tags: ,Làm quen với đề thi IELTS,Tập luyện viết theo cấu trúc câu hỏi,Sử dụng từ vựng ngữ pháp chính xác,Đọc nhiều và tìm hiểu về khía cạnh lý thuyết,Định hướng câu trả lời của bạn,Cải thiện câu trả lời của bạn bằng cách sử dụng từ vựng phong phú,Sử dụng các ý tưởng của bạn để đề xuất một quan điểm,Sử dụng các bài tập để ôn luyện viết,Tập trung vào các yếu tố chính trong đề thi IELTS,Kiểm tra lại câu trả lời của bạn cho sự chính xác

Hashtag: #IELTSImprovement #IELTSWriting

Share:

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider