145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Các Dạng Đề Listening IELTS – Listening IELTS lists

Home - IELTS - Các Dạng Đề Listening IELTS – Listening IELTS lists

Các Dạng Đề Listening IELTS – Listening IELTS lists

Các Dạng Đề Listening IELTS – Học cách nhanh chóng và dễ dàng để trả lời các câu hỏi Listening IELTS trong bài thi của bạn bằng cách sử dụng các bài học của chúng tôi.

(English below)

Các Dạng Đề Listening IELTS

Lắng nghe các bài giảng và podcast của IELTS có thể là một cách tuyệt vời để cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn. Dưới đây là một số lời khuyên về cách tận dụng tối đa các tài nguyên này.

1. Hãy chú ý đến cách người nói sử dụng giọng nói của họ.

Chú ý cách họ nhấn mạnh một số từ nhất định và cách họ liên kết ý tưởng của họ với nhau. Điều này sẽ giúp bạn hiểu những gì họ nói và làm theo lập luận của họ.

2. Ghi chú khi bạn lắng nghe.

Viết ra những điểm chính khi bạn lắng nghe sẽ giúp bạn nhớ những gì bạn đã nghe. Nó cũng sẽ cung cấp cho bạn một cái gì đó để tham khảo lại nếu bạn cần kiểm tra một cái gì đó.

3. Tập trung vào một tài nguyên tại một thời điểm.

Don Tiết cố gắng nghe nhiều bài giảng hoặc podcast cùng một lúc. Bạn có thể thấy khó tập trung và bạn đã giành được nhiều tiền từ nó.

4. Cố gắng lắng nghe một mục đích cụ thể.

Ví dụ, nếu bạn đang chuẩn bị cho một kỳ thi, hãy tập trung vào các bài giảng có liên quan đến các chủ đề mà bạn đang học. Nếu bạn chỉ cố gắng cải thiện kỹ năng nghe nói chung, hãy chọn các bài giảng mà bạn quan tâm.

5. Cho bản thân thời gian để thực hành.

Don Tiết mong đợi có thể hiểu mọi thứ ngay lập tức. Phải mất thời gian để làm quen với việc nghe các bài giảng và podcast. Cố gắng lắng nghe một hoặc hai mỗi ngày và bạn sẽ dần dần cải thiện.

 

Tags: Listening, IELTS

 


Listening IELTS lists

Listening to IELTS lectures and podcasts can be a great way to improve your English listening skills. Here are some tips on how to get the most out of these resources.

1. Pay attention to the way the speaker uses their voice.

Notice the way they stress certain words and how they link their ideas together. This will help you to understand what they’re saying and follow their argument.

2. Take notes as you listen.

Writing down key points as you listen will help you to remember what you’ve heard. It will also give you something to refer back to if you need to check something.

3. Focus on one resource at a time.

Don’t try to listen to multiple lectures or podcasts at the same time. You’ll find it difficult to concentrate and you won’t get as much out of it.

4. Try to listen for a specific purpose.

For example, if you’re preparing for an exam, focus on lectures that are relevant to the topics you’re studying. If you’re just trying to improve your listening skills in general, choose lectures that interest you.

5. Give yourself time to practice.

Don’t expect to be able to understand everything straight away. It takes time to get used to listening to lectures and podcasts. Try to listen to one or two every day and you’ll gradually improve.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider