145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Thời gian bài thi IELTS: Tất cả những gì bạn cần biết – Time of IELTS test

Home - IELTS - Thời gian bài thi IELTS: Tất cả những gì bạn cần biết – Time of IELTS test

Thời gian bài thi IELTS: Tất cả những gì bạn cần biết – Time of IELTS test

Thời gian bài thi IELTS: Tất cả những gì bạn cần biết – Đây là trang web hỗ trợ bạn tìm hiểu về thời gian bài thi IELTS, bao gồm các yếu tố như thời gian làm bài, thời gian chờ kết quả và các lời khuyên hữu ích.

(English below)

Thời gian bài thi IELTS: Tất cả những gì bạn cần biết

Bài kiểm tra IELTS được tổ chức vào các ngày khác nhau trong suốt cả năm. Bài kiểm tra thường được tổ chức vào thứ bảy, nhưng cũng có một vài thử nghiệm được tổ chức vào các ngày trong tuần. Bài kiểm tra được chia thành hai phần: bài kiểm tra viết và bài kiểm tra nói. Bài kiểm tra viết được tổ chức đầu tiên, tiếp theo là bài kiểm tra nói.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Các bài kiểm tra nghe và đọc được tổ chức đầu tiên, tiếp theo là các bài kiểm tra viết và nói. Các bài kiểm tra lắng nghe và đọc được tổ chức vào buổi sáng, và các bài kiểm tra viết và nói được tổ chức vào buổi chiều.

Thử nghiệm IELTS được tổ chức tại hơn 140 quốc gia trên thế giới. Bài kiểm tra được thực hiện bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Đại học Thi thi công tại Đại học Cambridge.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành hai loại: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Mô-đun học thuật dành cho những người muốn học tại một trường đại học hoặc tổ chức giáo dục đại học, và mô-đun đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Thử nghiệm IELTS được tổ chức cùng ngày ở tất cả các nơi trên thế giới. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Các bài kiểm tra nghe và đọc được tổ chức đầu tiên, tiếp theo là các bài kiểm tra viết và nói.

Thử nghiệm IELTS được đánh dấu theo thang điểm 9, với điểm số từ ban nhạc 1 (thấp nhất) đến băng 9 (cao nhất). Các ứng cử viên đạt được số điểm của ban nhạc 8 trở lên được coi là thành thạo tiếng Anh.

Thử nghiệm IELTS được tổ chức bốn lần một năm tại hơn 140 quốc gia trên thế giới. Bài kiểm tra được thực hiện bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Đại học Thi thi công tại Đại học Cambridge.

 

Tags: IELTS

 


Time of IELTS test

The IELTS test is held on different dates throughout the year. The test is usually held on a Saturday, but there are also a few tests held on weekdays. The test is divided into two parts: the written test and the speaking test. The written test is held first, followed by the speaking test.

The IELTS test is divided into four parts: listening, reading, writing, and speaking. The listening and reading tests are held first, followed by the writing and speaking tests. The listening and reading tests are held in the morning, and the writing and speaking tests are held in the afternoon.

The IELTS test is held in over 140 countries around the world. The test is administered by the British Council, the IDP: IELTS Australia, and the University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

The IELTS test is divided into two types: the Academic Module and the General Training Module. The Academic Module is for those who want to study at a university or institution of higher education, and the General Training Module is for those who want to migrate to an English-speaking country.

The IELTS test is held on the same day in all parts of the world. The test is divided into four parts: listening, reading, writing, and speaking. The listening and reading tests are held first, followed by the writing and speaking tests.

The IELTS test is marked on a 9-band scale, with scores ranging from Band 1 (lowest) to Band 9 (highest). Candidates who achieve a score of Band 8 or above are considered to be proficient in English.

The IELTS test is held four times a year in over 140 countries around the world. The test is administered by the British Council, the IDP: IELTS Australia, and the University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider