145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1 – Hướng dẫn – Instructions Writing Task 1

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1 – Hướng dẫn – Instructions Writing Task 1

IELTS Writing Task 1 – Hướng dẫn – Instructions Writing Task 1

IELTS Writing Task 1 – Hướng dẫn – Học cách trả lời câu hỏi Writing Task 1 trong IELTS với hướng dẫn chi tiết từng bước của chúng tôi.

(English below)

IELTS Writing Task 1 – Hướng dẫn

IELTS writing task 1 được thiết kế để kiểm tra khả năng của bạn để mô tả dữ liệu và trình bày thông tin. Nhiệm vụ được chia thành hai phần:

Phần 1 – Bạn sẽ được cung cấp một hoặc nhiều biểu đồ hoặc biểu đồ (bạn có thể được cung cấp một bảng, bản đồ, sơ đồ hoặc quy trình) và bạn sẽ được yêu cầu mô tả, tóm tắt hoặc giải thích thông tin bằng từ ngữ của bạn. Bạn sẽ phải viết 150 từ trở lên.

Phần 2 – Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề. Bạn sẽ phải viết 250 từ trở lên.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Instructions Writing Task 1

The IELTS writing task 1 is designed to test your ability to describe data and present information. The task is divided into two parts:

Part 1 – you will be given one or more charts or graphs (you may be given a table, map, diagram or process) and you will be asked to describe, summarise or explain the information in your own words. You will have to write 150 words or more.

Part 2 – you will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem. You will have to write 250 words or more.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider