145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Lịch thi IELTS tại TPHCM – IELTS HCM Test Schedule

Home - IELTS - Lịch thi IELTS tại TPHCM – IELTS HCM Test Schedule

Lịch thi IELTS tại TPHCM – IELTS HCM Test Schedule

Lịch thi IELTS tại TPHCM – Tìm hiểu thêm về lịch thi IELTS tại TPHCM và cách đăng ký tham gia các kỳ thi IELTS.

(English below)

Lịch thi IELTS tại TPHCM

Lịch kiểm tra IELTS HCM được thiết kế để giúp bạn thực hiện bài kiểm tra IELTS của mình theo cách thuận tiện và hiệu quả nhất có thể.

Lịch kiểm tra IELTS HCM được chia thành hai phần: ngày kiểm tra IELTS HCM và địa điểm thử nghiệm IELTS HCM.

Ngày kiểm tra IELTS HCM

Ngày kiểm tra IELTS HCM được thiết kế để giúp bạn thực hiện bài kiểm tra IELTS của mình vào một ngày thuận tiện nhất cho bạn.

Ngày kiểm tra IELTS HCM được chia thành bốn phần:

IELTS HCM Thử nghiệm Phiên 1: 9 – 13 tháng 9

IELTS HCM Thử nghiệm Phiên 2: 16 – 20 tháng 9

IELTS HCM Thử nghiệm Phiên 3: 23 – 27 tháng 9

IELTS HCM Thử nghiệm Phiên 4: 30 tháng 9 – 4 tháng 10

Địa điểm kiểm tra IELTS HCM

Các địa điểm kiểm tra IELTS HCM được thiết kế để giúp bạn thực hiện bài kiểm tra IELTS của mình ở một vị trí thuận tiện nhất cho bạn.

Các địa điểm thử nghiệm IELTS HCM được chia thành bốn phần:

Địa điểm thử nghiệm IELTS HCM 1: Hội đồng Anh Việt Nam – Hà Nội

Địa điểm thử nghiệm IELTS HCM 2: Hội đồng Anh Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm kiểm tra IELTS HCM 3: IDP IELTS Việt Nam – Hà Nội

Địa điểm thử nghiệm IELTS HCM 4: IDP IELTS Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh

Lịch kiểm tra IELTS HCM

Lịch kiểm tra IELTS HCM được thiết kế để giúp bạn thực hiện bài kiểm tra IELTS của mình theo cách thuận tiện và hiệu quả nhất có thể.

Lịch kiểm tra IELTS HCM được chia thành hai phần: ngày kiểm tra IELTS HCM và địa điểm thử nghiệm IELTS HCM.

Ngày kiểm tra IELTS HCM

Ngày kiểm tra IELTS HCM được thiết kế để giúp bạn thực hiện bài kiểm tra IELTS của mình vào một ngày thuận tiện nhất cho bạn.

Ngày kiểm tra IELTS HCM được chia thành bốn phần:

IELTS HCM Thử nghiệm Phiên 1: 9 – 13 tháng 9

IELTS HCM Thử nghiệm Phiên 2: 16 – 20 tháng 9

IELTS HCM Thử nghiệm Phiên 3: 23 – 27 tháng 9

IELTS HCM Thử nghiệm Phiên 4: 30 tháng 9 – 4 tháng 10

Địa điểm kiểm tra IELTS HCM

Các địa điểm kiểm tra IELTS HCM được thiết kế để giúp bạn thực hiện bài kiểm tra IELTS của mình ở một vị trí thuận tiện nhất cho bạn.

Các địa điểm thử nghiệm IELTS HCM được chia thành bốn phần:

Địa điểm thử nghiệm IELTS HCM 1: Hội đồng Anh Việt Nam – Hà Nội

Địa điểm thử nghiệm IELTS HCM 2: Hội đồng Anh Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm kiểm tra IELTS HCM 3: IDP IELTS Việt Nam – Hà Nội

Địa điểm thử nghiệm IELTS HCM 4: IDP IELTS Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tags: IELTS

 


IELTS HCM Test Schedule

The IELTS HCM Test Schedule is designed to help you take your IELTS test in the most convenient and efficient way possible.

The IELTS HCM Test Schedule is divided into two parts: the IELTS HCM Test Dates and the IELTS HCM Test Venues.

IELTS HCM Test Dates

The IELTS HCM Test Dates are designed to help you take your IELTS test on a date that is most convenient for you.

The IELTS HCM Test Dates are divided into four parts:

IELTS HCM Test Session 1: 9th – 13th September

IELTS HCM Test Session 2: 16th – 20th September

IELTS HCM Test Session 3: 23rd – 27th September

IELTS HCM Test Session 4: 30th September – 4th October

IELTS HCM Test Venues

The IELTS HCM Test Venues are designed to help you take your IELTS test in a location that is most convenient for you.

The IELTS HCM Test Venues are divided into four parts:

IELTS HCM Test Venue 1: British Council Vietnam – Hanoi

IELTS HCM Test Venue 2: British Council Vietnam – Ho Chi Minh City

IELTS HCM Test Venue 3: IDP IELTS Vietnam – Hanoi

IELTS HCM Test Venue 4: IDP IELTS Vietnam – Ho Chi Minh City

IELTS HCM Test Schedule

The IELTS HCM Test Schedule is designed to help you take your IELTS test in the most convenient and efficient way possible.

The IELTS HCM Test Schedule is divided into two parts: the IELTS HCM Test Dates and the IELTS HCM Test Venues.

IELTS HCM Test Dates

The IELTS HCM Test Dates are designed to help you take your IELTS test on a date that is most convenient for you.

The IELTS HCM Test Dates are divided into four parts:

IELTS HCM Test Session 1: 9th – 13th September

IELTS HCM Test Session 2: 16th – 20th September

IELTS HCM Test Session 3: 23rd – 27th September

IELTS HCM Test Session 4: 30th September – 4th October

IELTS HCM Test Venues

The IELTS HCM Test Venues are designed to help you take your IELTS test in a location that is most convenient for you.

The IELTS HCM Test Venues are divided into four parts:

IELTS HCM Test Venue 1: British Council Vietnam – Hanoi

IELTS HCM Test Venue 2: British Council Vietnam – Ho Chi Minh City

IELTS HCM Test Venue 3: IDP IELTS Vietnam – Hanoi

IELTS HCM Test Venue 4: IDP IELTS Vietnam – Ho Chi Minh City

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider