145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 2: Các chủ đề phổ biến – Common topic in IELTS Writing Task 2

Home - IELTS - IELTS Writing Task 2: Các chủ đề phổ biến – Common topic in IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2: Các chủ đề phổ biến – Common topic in IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2: Các chủ đề phổ biến – Học cách nắm bắt các chủ đề phổ biến trong khi làm bài IELTS Writing Task 2 với hướng dẫn của chúng tôi.

(English below)

IELTS Writing Task 2: Các chủ đề phổ biến

Có nhiều chủ đề phổ biến xuất hiện trong nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2. Dưới đây là một số chủ đề phổ biến nhất và một số mẹo về cách tiếp cận chúng.

1. Giáo dục

Đây là một chủ đề rất phổ biến trong nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2. Có nhiều cách khác nhau để tiếp cận chủ đề này, nhưng một cách tiếp cận phổ biến là thảo luận về những lợi thế và bất lợi của các loại giáo dục khác nhau. Ví dụ, bạn có thể thảo luận về những lợi thế và bất lợi của giáo dục trực tuyến so với giáo dục truyền thống.

Một cách tiếp cận khác cho chủ đề này là thảo luận về tầm quan trọng của giáo dục. Bạn có thể nói về cách giáo dục có thể giúp mọi người thành công trong cuộc sống, hoặc làm thế nào nó có thể giúp giảm nghèo đói và tội phạm.

2. Công nghệ

Công nghệ là một chủ đề rất phổ biến khác trong nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2. Có nhiều cách khác nhau để tiếp cận chủ đề này, nhưng một cách tiếp cận phổ biến là thảo luận về những lợi thế và nhược điểm của công nghệ. Ví dụ, bạn có thể thảo luận về những lợi thế và nhược điểm của điện thoại di động hoặc Internet.

Một cách tiếp cận khác cho chủ đề này là thảo luận về tác động của công nghệ đối với xã hội. Ví dụ, bạn có thể nói về cách công nghệ đã giúp giao tiếp dễ dàng hơn hoặc làm thế nào nó khiến mọi người phụ thuộc hơn vào máy tính.

3. Môi trường

Môi trường là một chủ đề phổ biến khác trong nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2. Có nhiều cách khác nhau để tiếp cận chủ đề này, nhưng một cách tiếp cận phổ biến là thảo luận về tác động của hoạt động của con người đối với môi trường. Ví dụ, bạn có thể nói về tác động của ô nhiễm hoặc nạn phá rừng.

Một cách tiếp cận khác cho chủ đề này là thảo luận về tầm quan trọng của việc bảo tồn môi trường. Ví dụ, bạn có thể nói về tầm quan trọng của việc tái chế hoặc bảo tồn năng lượng.

4. Sức khỏe

Sức khỏe là một chủ đề phổ biến khác trong nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2. Có nhiều cách khác nhau để tiếp cận chủ đề này, nhưng một cách tiếp cận phổ biến là thảo luận về những lợi thế và bất lợi của lối sống khác nhau. Ví dụ, bạn có thể thảo luận về những lợi thế và bất lợi của lối sống lành mạnh so với lối sống không lành mạnh.

Một cách tiếp cận khác cho chủ đề này là thảo luận về tầm quan trọng của sức khỏe. Bạn có thể nói về cách duy trì lối sống lành mạnh hoặc tầm quan trọng của việc tập thể dục thường xuyên.

5. Phương tiện truyền thông

Các phương tiện truyền thông là một chủ đề phổ biến khác trong nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2. Có nhiều cách khác nhau để tiếp cận chủ đề này, nhưng một cách tiếp cận phổ biến là thảo luận về tác động của truyền thông đối với xã hội. Ví dụ, bạn có thể nói về cách các phương tiện truyền thông ảnh hưởng đến mọi người Nhận thức về thực tế.

Một cách tiếp cận khác cho chủ đề này là thảo luận về những lợi thế và nhược điểm của các loại phương tiện khác nhau. Ví dụ, bạn có thể thảo luận về những lợi thế và bất lợi của truyền hình so với Internet.

Đây chỉ là một số chủ đề phổ biến nhất xuất hiện trong IELTS writing task 2. Nếu bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, hãy đảm bảo làm quen với các chủ đề này để bạn có thể chuẩn bị viết về chúng.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Common topic in IELTS Writing Task 2

There are many common topics that come up in IELTS Writing Task 2. Here are some of the most common topics and some tips on how to approach them.

1. Education

This is a very common topic in IELTS Writing Task 2. There are many different ways to approach this topic, but one common approach is to discuss the advantages and disadvantages of different types of education. For example, you could discuss the advantages and disadvantages of online education vs. traditional education.

Another approach to this topic is to discuss the importance of education. You could talk about how education can help people succeed in life, or how it can help reduce poverty and crime rates.

2. Technology

Technology is another very common topic in IELTS Writing Task 2. There are many different ways to approach this topic, but one common approach is to discuss the advantages and disadvantages of technology. For example, you could discuss the advantages and disadvantages of cell phones or the internet.

Another approach to this topic is to discuss the impact of technology on society. For example, you could talk about how technology has made communication easier or how it has made people more reliant on computers.

3. Environment

The environment is another common topic in IELTS Writing Task 2. There are many different ways to approach this topic, but one common approach is to discuss the impact of human activity on the environment. For example, you could talk about the impact of pollution or deforestation.

Another approach to this topic is to discuss the importance of preserving the environment. For example, you could talk about the importance of recycling or conserving energy.

4. Health

Health is another common topic in IELTS Writing Task 2. There are many different ways to approach this topic, but one common approach is to discuss the advantages and disadvantages of different lifestyles. For example, you could discuss the advantages and disadvantages of a healthy lifestyle vs. an unhealthy lifestyle.

Another approach to this topic is to discuss the importance of health. You could talk about how to maintain a healthy lifestyle or the importance of regular exercise.

5. Media

The media is another common topic in IELTS Writing Task 2. There are many different ways to approach this topic, but one common approach is to discuss the impact of the media on society. For example, you could talk about how the media influences people’s perceptions of reality.

Another approach to this topic is to discuss the advantages and disadvantages of different types of media. For example, you could discuss the advantages and disadvantages of television vs. the internet.

These are just some of the most common topics that come up in IELTS Writing Task 2. If you’re preparing for the IELTS exam, make sure to familiarize yourself with these topics so that you can be prepared to write about them.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider