145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Kỹ năng Speaking IELTS: Hướng dẫn chi tiết để thành công – Speaking IELTS skills

Home - IELTS - Kỹ năng Speaking IELTS: Hướng dẫn chi tiết để thành công – Speaking IELTS skills

Kỹ năng Speaking IELTS: Hướng dẫn chi tiết để thành công – Speaking IELTS skills

Kỹ năng Speaking IELTS: Hướng dẫn chi tiết để thành công – Chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về kỹ năng speaking IELTS, hướng dẫn cách làm bài thi và các bí quyết thành công trong kỳ thi IELTS.

(English below)

Kỹ năng Speaking IELTS: Hướng dẫn chi tiết để thành công

IELTS Speaking là mô -đun của bài kiểm tra IELTS để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn. Bài kiểm tra nói được thực hiện trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận và nó được thiết kế để đánh giá việc bạn sử dụng tiếng Anh nói của bạn.

Bài kiểm tra nói được chia thành ba phần. Trong Phần 1, giám khảo sẽ hỏi bạn những câu hỏi chung về bản thân và một loạt các chủ đề quen thuộc, như nhà, gia đình, công việc, nghiên cứu và sở thích của bạn. Phần này của bài kiểm tra kéo dài từ 4-5 phút.

Trong Phần 2, bạn sẽ được cấp một thẻ nhiệm vụ với một chủ đề cụ thể. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị trước khi nói trong 1-2 phút về chủ đề này.

Trong Phần 3, giám khảo sẽ hỏi bạn thêm câu hỏi về chủ đề trong Phần 2, cũng như các chủ đề liên quan. Phần này của bài kiểm tra kéo dài từ 4-5 phút.

Bài kiểm tra nói được ghi lại.

Lời khuyên về IELTS

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS của mình:

• Hãy chuẩn bị để nói về một loạt các chủ đề, bao gồm một số chủ đề có thể không quen thuộc với bạn.

• Lắng nghe cẩn thận các câu hỏi của người kiểm tra và đảm bảo bạn hiểu những gì đang được hỏi trước khi bạn trả lời.

• Dành thời gian của bạn để suy nghĩ về câu trả lời của bạn.

• Nói rõ ràng và với tốc độ tự nhiên.

• Cố gắng sử dụng một loạt các từ vựng và ngữ pháp.

• Nhận thức về giới hạn thời gian cho từng phần của bài kiểm tra.

• Thư giãn và là chính mình.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


Speaking IELTS skills

IELTS Speaking is the module of the IELTS test that assesses your ability to communicate in English. The Speaking test is conducted face-to-face with a certified IELTS Examiner and it is designed to assess your use of spoken English.

The Speaking test is divided into three parts. In Part 1, the Examiner will ask you general questions about yourself and a range of familiar topics, such as your home, family, work, studies and interests. This part of the test lasts between 4-5 minutes.

In Part 2, you will be given a task card with a particular topic. You will have one minute to prepare before speaking for 1-2 minutes on the topic.

In Part 3, the Examiner will ask you further questions about the topic in Part 2, as well as related topics. This part of the test lasts between 4-5 minutes.

The Speaking test is recorded.

IELTS Speaking Tips

Here are some tips to help you prepare for your IELTS Speaking test:

• Be prepared to talk about a range of topics, including some that may be unfamiliar to you.

• Listen carefully to the Examiner’s questions and make sure you understand what is being asked before you answer.

• Take your time to think about your answers.

• Speak clearly and at a natural pace.

• Try to use a range of vocabulary and grammar.

• Be aware of the time limits for each part of the test.

• Relax and be yourself.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider