145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 2 Discussion: Cách Viết – How to write Writing Task 2 Discussion

Home - IELTS - IELTS Writing Task 2 Discussion: Cách Viết – How to write Writing Task 2 Discussion

IELTS Writing Task 2 Discussion: Cách Viết – How to write Writing Task 2 Discussion

IELTS Writing Task 2 Discussion: Cách Viết – Hướng dẫn cách viết cho các bài thi IELTS Writing Task 2 Discussion, cộng với các bí quyết giúp bạn có thể tự tin trong việc giải quyết bài thi.

(English below)

IELTS Writing Task 2 Discussion: Cách Viết

Nếu bạn đang thực hiện bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS, rất có thể bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận thảo luận. Trong loại bài luận này, bạn sẽ được yêu cầu thảo luận về cả hai mặt của một vấn đề và sau đó nêu ý kiến ​​của riêng bạn.

Nếu bạn không chắc chắn làm thế nào để tiếp cận loại bài luận này, đừng lo lắng. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số lời khuyên về cách viết một bài luận thảo luận cho bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS.

Trước khi chúng ta tham gia vào việc viết một bài luận thảo luận, chúng ta hãy xem xét loại bài luận này là gì.

Như chúng tôi đã đề cập, trong một bài luận thảo luận, bạn sẽ được yêu cầu thảo luận về cả hai mặt của một vấn đề. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần phải trình bày cả hai mặt của cuộc tranh luận một cách công bằng và cân bằng.

Bạn cũng sẽ cần nêu ý kiến ​​của riêng bạn về vấn đề này. Nói cách khác, bạn sẽ cần phải đảm nhận một vị trí và bảo vệ nó.

Vì vậy, làm thế nào để bạn viết một bài luận thảo luận? Chúng ta hãy xem một hướng dẫn từng bước:

Bước 1: Chọn vị trí của bạn

Trước khi bạn bắt đầu viết, bạn cần chọn phía nào của vấn đề bạn sẽ thực hiện. Điều quan trọng là chọn một bên mà bạn có thể bảo vệ.

Bước 2: Nghiên cứu của bạn

Khi bạn đã chọn vị trí của mình, đã đến lúc thực hiện một số nghiên cứu. Bạn sẽ cần tìm bằng chứng để hỗ trợ vị trí của bạn.

Bước 3: Thực hiện một phác thảo

Khi bạn đã thực hiện nghiên cứu của mình, đã đến lúc thực hiện một phác thảo. Điều này sẽ giúp bạn tổ chức suy nghĩ và cấu trúc bài luận của bạn.

Bước 4: Viết phần giới thiệu của bạn

Giới thiệu của bạn nên giới thiệu chủ đề của bài luận và nêu vị trí của bạn.

Bước 5: Viết đoạn văn cơ thể của bạn

Trong các đoạn văn cơ thể của bạn, bạn sẽ cần đưa ra bằng chứng hỗ trợ cho vị trí của bạn. Hãy chắc chắn để giải quyết các phản biện là tốt.

Bước 6: Viết kết luận của bạn

Kết luận của bạn sẽ phục hồi vị trí của bạn và tóm tắt bằng chứng mà bạn đã trình bày trong các đoạn văn.

Đó là nó! Bây giờ bạn biết cách viết một bài luận thảo luận cho bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS. Chỉ cần làm theo các bước được nêu ở trên và bạn sẽ đang trên đường đạt được điểm số cao.

 

Tags: Writing, IELTS

 


How to write Writing Task 2 Discussion

If you’re taking the IELTS Writing test, chances are that you’ll be asked to write a discussion essay. In this type of essay, you’ll be asked to discuss both sides of an issue and then state your own opinion.

If you’re not sure how to approach this type of essay, don’t worry. We’re here to help. In this article, we’ll give you some tips on how to write a discussion essay for the IELTS Writing test.

Before we get into the nitty-gritty of how to write a discussion essay, let’s take a look at what this type of essay is all about.

As we mentioned, in a discussion essay, you’ll be asked to discuss both sides of an issue. This means that you’ll need to present both sides of the argument in a fair and balanced way.

You’ll also need to state your own opinion on the issue. In other words, you’ll need to take a position and defend it.

So, how do you go about writing a discussion essay? Let’s take a look at a step-by-step guide:

Step 1: Choose Your Position

Before you start writing, you need to choose which side of the issue you’re going to take. It’s important to choose a side that you can defend.

Step 2: Do Your Research

Once you’ve chosen your position, it’s time to do some research. You’ll need to find evidence to support your position.

Step 3: Make an Outline

Once you’ve done your research, it’s time to make an outline. This will help you organize your thoughts and structure your essay.

Step 4: Write Your Introduction

Your introduction should introduce the topic of the essay and state your position.

Step 5: Write Your Body Paragraphs

In your body paragraphs, you’ll need to present the evidence that supports your position. Make sure to address the counterarguments as well.

Step 6: Write Your Conclusion

Your conclusion should restate your position and summarize the evidence that you presented in the body paragraphs.

That’s it! Now you know how to write a discussion essay for the IELTS Writing test. Just follow the steps outlined above and you’ll be on your way to getting a high score.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider