145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Lịch thi IELTS tháng 11 – IELTS exam schedule in November

Home - IELTS - Lịch thi IELTS tháng 11 – IELTS exam schedule in November

Lịch thi IELTS tháng 11 – IELTS exam schedule in November

Lịch thi IELTS tháng 11 – Tìm hiểu lịch thi IELTS tháng 11, các địa điểm, thời gian của các kỳ thi IELTS trong tháng 11 này.

(English below)

Lịch thi IELTS tháng 11

Lịch thi IELTS cho tháng 11 đã được công bố và đã đến lúc bắt đầu chuẩn bị cho bài kiểm tra của bạn! Đây là tất cả mọi thứ bạn cần biết về Lịch thi IELTS cho tháng 11, bao gồm cả khi nào và nơi các kỳ thi sẽ được cung cấp, và những gì bạn có thể làm để chuẩn bị.

Lịch thi IELTS cho tháng 11 như sau:

IELTS Học thuật:

Ngày 3 tháng 11: Được cung cấp tại các trung tâm thử nghiệm của Hội đồng Anh

Ngày 17 tháng 11: Được cung cấp tại Trung tâm kiểm tra IDP IELTS

Đào tạo chung của IELTS:

Ngày 3 tháng 11: Được cung cấp tại các trung tâm thử nghiệm của Hội đồng Anh

Ngày 17 tháng 11: Được cung cấp tại Trung tâm kiểm tra IDP IELTS

Nếu bạn đang tham gia kỳ thi IELTS vào tháng 11, bạn sẽ cần đăng ký bài kiểm tra trước ngày 18 tháng 10. Bạn có thể đăng ký kỳ thi IELTS trực tuyến hoặc tại trung tâm thử nghiệm địa phương của bạn.

Khi bạn đã đăng ký kỳ thi IELTS, bạn sẽ cần bắt đầu chuẩn bị cho bài kiểm tra của mình. Cách tốt nhất để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS là tham gia khóa học chuẩn bị IELTS. Các khóa học chuẩn bị IELTS được cung cấp bởi nhiều tổ chức khác nhau, bao gồm Hội đồng Anh và IDP IELTS.

Các khóa học chuẩn bị IELTS sẽ giúp bạn làm quen với định dạng và loại câu hỏi của IELTS, và họ cũng sẽ cho bạn cơ hội thực hành các kỹ năng tiếng Anh của bạn.

Ngoài việc tham gia khóa học chuẩn bị IELTS, có một số điều khác bạn có thể làm để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Đây là một số lời khuyên:

– Đọc, viết và nói bằng tiếng Anh càng nhiều càng tốt. Bạn càng sử dụng tiếng Anh, bạn càng cảm thấy thoải mái khi sử dụng nó trong kỳ thi IELTS.

-Nghe đài phát thanh tiếng Anh và xem TV tiếng Anh. Điều này sẽ giúp bạn quen với việc nghe tiếng Anh và hiểu người bản ngữ.

– Thực hành các kỹ năng tiếng Anh của bạn với một người bạn hoặc gia sư. Điều này sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng nói và nghe.

– Thực hiện một số nghiên cứu về kỳ thi IELTS. Làm quen với định dạng thi và loại câu hỏi.

– Thực hiện một số bài kiểm tra thực hành. Có nhiều bài kiểm tra thực hành IELTS có sẵn trực tuyến. Thực hiện các bài kiểm tra thực hành sẽ giúp bạn có được ý tưởng về những gì mong đợi trong kỳ thi IELTS thực tế.

Kỳ thi IELTS là một bài kiểm tra đầy thách thức, nhưng nó cũng là một bài kiểm tra quan trọng. Nếu bạn dự định tham gia kỳ thi IELTS vào tháng 11, hãy chắc chắn rằng bạn bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ. Bạn càng chuẩn bị, bạn càng có nhiều cơ hội để có được điểm số bạn cần.

 

Tags: IELTS

 


IELTS exam schedule in November

The IELTS exam schedule for November has been announced, and it’s time to start preparing for your test! Here’s everything you need to know about the IELTS exam schedule for November, including when and where the exams will be offered, and what you can do to prepare.

The IELTS exam schedule for November is as follows:

IELTS Academic:

November 3: Offered at British Council test centres

November 17: Offered at IDP IELTS test centres

IELTS General Training:

November 3: Offered at British Council test centres

November 17: Offered at IDP IELTS test centres

If you’re taking the IELTS exam in November, you’ll need to register for your test by October 18. You can register for the IELTS exam online or at your local test centre.

Once you’ve registered for the IELTS exam, you’ll need to start preparing for your test. The best way to prepare for the IELTS exam is to take an IELTS preparation course. IELTS preparation courses are offered by many different organisations, including the British Council and IDP IELTS.

IELTS preparation courses will help you familiarise yourself with the IELTS test format and question types, and they’ll also give you the opportunity to practise your English language skills.

In addition to taking an IELTS preparation course, there are a number of other things you can do to prepare for the IELTS exam. Here are some tips:

– Read, write, and speak in English as much as possible. The more you use English, the more comfortable you’ll feel using it on the IELTS exam.

– Listen to English-language radio and watch English-language TV. This will help you get used to hearing English and understanding native speakers.

– Practice your English language skills with a friend or tutor. This will help you improve your speaking and listening skills.

– Do some research on the IELTS exam. Familiarise yourself with the exam format and question types.

– Take some practice tests. There are many IELTS practice tests available online. Taking practice tests will help you get an idea of what to expect on the actual IELTS exam.

The IELTS exam is a challenging test, but it’s also an important one. If you’re planning on taking the IELTS exam in November, make sure you start preparing now. The more prepared you are, the better your chances of getting the score you need.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider