145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing: Hướng dẫn và tài liệu học tập – Writing IELTS

Home - IELTS - IELTS Writing: Hướng dẫn và tài liệu học tập – Writing IELTS

IELTS Writing: Hướng dẫn và tài liệu học tập – Writing IELTS

IELTS Writing: Hướng dẫn và tài liệu học tập – Học cách viết IELTS hiệu quả với tài liệu học tập, các bài tập và hướng dẫn từ chuyên gia.

(English below)

IELTS Writing: Hướng dẫn và tài liệu học tập

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong bối cảnh học thuật. Bài kiểm tra được chia thành hai phần: Phần 1 là một bài luận ngắn, 20 phút và phần 2 là một bài luận dài hơn 40 phút.

Bạn sẽ được cung cấp một lời nhắc cho mỗi bài luận, và bạn sẽ phải viết một bài luận để đáp lại lời nhắc. Trong Phần 1, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để trả lời một câu hỏi cụ thể. Trong Phần 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại lời nhắc chung.

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS là một bài kiểm tra đầy thách thức, nhưng nó không phải là một điều không thể. Với một số chuẩn bị và thực hành, bạn có thể đánh giá bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS:

1. Hiểu định dạng của bài kiểm tra

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS được chia thành hai phần: Phần 1 là một bài luận ngắn, 20 phút và phần 2 là một bài luận dài hơn 40 phút.

Phần 1 được thiết kế để đánh giá khả năng của bạn để viết một bài luận ngắn để trả lời một câu hỏi cụ thể.

Trong Phần 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại lời nhắc chung.

2. Biết những gì giám khảo đang tìm kiếm

Giám khảo đang tìm kiếm khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong bối cảnh học thuật.

Họ sẽ nhìn vào khả năng của bạn:

-Có hiểu lời nhắc

-tổ chức ý tưởng của bạn

-Phát triển ý tưởng của bạn

-S sử dụng ngôn ngữ thích hợp

-S sử dụng ngữ pháp một cách chính xác

3. Thực hành, thực hành, thực hành

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS là thực hành viết bài luận.

Có một số cách để làm điều này:

-MEN TÍNH NĂNG CỦA MỘT SỐ NHỮNG CÂU HỎI IELTS PAST IELTS và Viết bài luận thực hành để đáp lại chúng

-Vì một đối tác viết và các bài tiểu luận trao đổi với họ

-take một khóa học kỹ năng viết trong IELTS

4. Lập kế hoạch

Khi bạn ngồi xuống để viết bài luận IELTS của bạn, hãy đảm bảo mất vài phút để lên kế hoạch cho bài luận của bạn.

Kế hoạch của bạn nên bao gồm:

-Bạn sẽ viết về cái gì

-Làm thế nào bạn sẽ tổ chức các ý tưởng của mình

-Có ví dụ bạn sẽ sử dụng

5. Ở lại chủ đề

Một trong những sai lầm phổ biến nhất mà sinh viên mắc phải trong bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS là lạc đề.

Hãy chắc chắn ở lại chủ đề và trả lời câu hỏi đang được hỏi.

6. Sử dụng nhiều cấu trúc câu

Một cách để làm cho bài luận IELTS của bạn thú vị hơn là sử dụng nhiều cấu trúc câu.

Nếu tất cả các câu của bạn đơn giản, bài luận của bạn sẽ nhàm chán.

Thay vào đó, hãy cố gắng sử dụng hỗn hợp các câu đơn giản, hợp chất và phức tạp.

7. Sử dụng các từ và cụm từ liên kết

Liên kết các từ và cụm từ có thể giúp kết nối ý tưởng của bạn và làm cho bài luận của bạn chảy.

Một số từ và cụm từ liên kết phổ biến bao gồm:

-Tuy nhiên

-Ngoài ra

-tuy nhiên

-Mặt khác

8. Sử dụng một loạt các từ vựng

Sử dụng nhiều từ vựng sẽ làm cho bài luận IELTS của bạn thú vị và tinh vi hơn.

Hãy chắc chắn để thay đổi vốn từ vựng của bạn và để tránh sử dụng cùng một từ nhiều lần.

9. Chỉnh sửa và đọc lại bài luận của bạn

Trước khi bạn gửi bài luận IELTS của bạn, hãy đảm bảo chỉnh sửa và đọc lại nó.

Kiểm tra các lỗi ngữ pháp và chính tả và đảm bảo rằng bài luận của bạn chảy tốt.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Writing IELTS

The IELTS writing test is designed to assess your ability to communicate in English in an academic context. The test is divided into two parts: Part 1 is a short, 20-minute essay and Part 2 is a longer, 40-minute essay.

You will be given a prompt for each essay, and you will have to write an essay in response to the prompt. In Part 1, you will be asked to write an essay in response to a particular question. In Part 2, you will be asked to write an essay in response to a general prompt.

The IELTS writing test is a challenging test, but it is not an impossible one. With some preparation and practice, you can ace the IELTS writing test.

Here are some tips to help you prepare for the IELTS writing test:

1. Understand the format of the test

The IELTS writing test is divided into two parts: Part 1 is a short, 20-minute essay and Part 2 is a longer, 40-minute essay.

Part 1 is designed to assess your ability to write a short essay in response to a particular question.

In Part 2, you will be asked to write an essay in response to a general prompt.

2. Know what the examiner is looking for

The examiner is looking for your ability to communicate in English in an academic context.

They will be looking at your ability to:

-understand the prompt

-organize your ideas

-develop your ideas

-use appropriate language

-use grammar correctly

3. Practice, practice, practice

The best way to prepare for the IELTS writing test is to practice writing essays.

There are a number of ways to do this:

-get a hold of some past IELTS essay prompts and write practice essays in response to them

-find a writing partner and exchange essays with them

-take an IELTS writing course

4. Make a plan

When you sit down to write your IELTS essay, make sure to take a few minutes to plan your essay.

Your plan should include:

-what you are going to write about

-how you are going to organize your ideas

-what examples you are going to use

5. Stay on topic

One of the most common mistakes that students make in the IELTS writing test is going off topic.

Make sure to stay on topic and to answer the question that is being asked.

6. Use a variety of sentence structures

One way to make your IELTS essay more interesting is to use a variety of sentence structures.

If all of your sentences are simple, your essay will be boring.

Instead, try to use a mix of simple, compound, and complex sentences.

7. Use linking words and phrases

Linking words and phrases can help to connect your ideas and to make your essay flow.

Some common linking words and phrases include:

-however

-in addition

-nevertheless

-on the other hand

8. Use a range of vocabulary

Using a variety of vocabulary will make your IELTS essay more interesting and more sophisticated.

Make sure to vary your vocabulary and to avoid using the same words over and over again.

9. Edit and proofread your essay

Before you submit your IELTS essay, make sure to edit and proofread it.

Check for grammar and spelling mistakes and make sure that your essay flows well.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider