145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Học IELTS – Những Kinh Nghiệm Hữu Ích – IELTS course

Home - IELTS - Học IELTS – Những Kinh Nghiệm Hữu Ích – IELTS course

Học IELTS – Những Kinh Nghiệm Hữu Ích – IELTS course

Học IELTS – Những Kinh Nghiệm Hữu Ích – Hãy tìm hiểu những kinh nghiệm hữu ích về việc học IELTS và các bước cần thực hiện để đạt điểm cao trong kỳ thi.

(English below)

Học IELTS – Những Kinh Nghiệm Hữu Ích

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Đây là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất do Hội đồng Anh, IDP: IDP: IELTS Australia và Cambridge English Assicement – ba trong số các nhà cung cấp đánh giá ngôn ngữ hàng đầu thế giới về đánh giá và trình độ.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cổ phần cao phổ biến nhất trên thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện vào năm ngoái.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thử nghiệm:

Bài kiểm tra học thuật của IELTS dành cho những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS dành cho những người đang đến các quốc gia nói tiếng Anh để giáo dục trung học, kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo.

IELTS thuộc sở hữu và quản lý của Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh Cambridge, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS là một bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh để đánh giá trình độ ngôn ngữ của những người muốn học tập hoặc làm việc ở các quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thử nghiệm:

Bài kiểm tra học thuật của IELTS dành cho những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS dành cho những người đang đến các quốc gia nói tiếng Anh để giáo dục trung học, kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo.

IELTS thuộc sở hữu và quản lý của Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh Cambridge, và được thành lập vào năm 1989.

 

Tags: IELTS

 


IELTS course

IELTS is the International English Language Testing System. It is the world’s most popular English language test for higher education and global migration.

IELTS is recognized by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the only English language test that is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment – three of the world’s leading providers of language assessments and qualifications.

IELTS is the most popular high-stakes English language test in the world. Over 3 million tests were taken last year.

IELTS is available in two test formats:

The IELTS Academic Test is for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment.

The IELTS General Training Test is for those who are going to English-speaking countries for secondary education, work experience or training programs.

IELTS is jointly owned and managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment, and was established in 1989.

IELTS is an English language test that assesses the language proficiency of people who want to study or work in English-speaking countries.

IELTS is recognized by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is available in two test formats:

The IELTS Academic Test is for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment.

The IELTS General Training Test is for those who are going to English-speaking countries for secondary education, work experience or training programs.

IELTS is jointly owned and managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment, and was established in 1989.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider