145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Đề – Tổng Hợp Các Đề Thi IELTS Writing – IELTS Writing

Home - IELTS - IELTS Writing Đề – Tổng Hợp Các Đề Thi IELTS Writing – IELTS Writing

IELTS Writing Đề – Tổng Hợp Các Đề Thi IELTS Writing – IELTS Writing

IELTS Writing Đề – Tổng Hợp Các Đề Thi IELTS Writing – Tổng hợp các đề thi IELTS Writing để giúp bạn có được kết quả cao trong kỳ thi IELTS Writing.

(English below)

IELTS Writing Đề – Tổng Hợp Các Đề Thi IELTS Writing

kỹ năng viết trong IELTS là một phần quan trọng của bài kiểm tra IELTS vì nó đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn. Để làm tốt trong việc kỹ năng viết trong IELTS, bạn cần hiểu các yêu cầu nhiệm vụ và có thể sắp xếp ý tưởng của bạn rõ ràng.

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS được chia thành hai phần:

Phần 1 – Bạn sẽ được trình bày với một biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ và được yêu cầu mô tả, tóm tắt hoặc giải thích thông tin bằng từ ngữ của bạn. Bạn sẽ có 20 phút để viết ít nhất 150 từ.

Phần 2 – Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề. Bạn sẽ có 40 phút để viết ít nhất 250 từ.

Để ghi điểm tốt trong văn bản IELTS, bạn cần thể hiện một loạt các kỹ năng, bao gồm:

• Hiểu nhiệm vụ và những gì được yêu cầu

• Sử dụng một loạt các từ vựng

• Sử dụng ngữ pháp thích hợp

• Tổ chức ý tưởng của bạn một cách hợp lý

• Trình bày ý tưởng của bạn rõ ràng và mạch lạc

• Sử dụng một loạt các cấu trúc câu

• Sử dụng một loạt các kết nối

• Sử dụng một loạt các thiết bị gắn kết

 

Tags: Writing, IELTS

 


IELTS Writing

IELTS Writing is an important section of the IELTS test as it assesses your ability to communicate in English. In order to do well in IELTS Writing, you need to understand the task requirements and be able to organise your ideas clearly.

The IELTS Writing test is divided into two parts:

Part 1 – you will be presented with a graph, table, chart or diagram and asked to describe, summarise or explain the information in your own words. You will have 20 minutes to write at least 150 words.

Part 2 – you will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem. You will have 40 minutes to write at least 250 words.

In order to score well in IELTS Writing, you need to demonstrate a range of skills, including:

• understanding the task and what is required

• using a range of vocabulary

• using appropriate grammar

• organising your ideas logically

• presenting your ideas clearly and coherently

• using a range of sentence structures

• using a range of connectives

• using a range of cohesive devices

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider