145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing 2021 – Hướng dẫn và các mẹo vặt để giúp bạn làm bài thi tốt nhất – Writing IELTS 2021

Home - IELTS - IELTS Writing 2021 – Hướng dẫn và các mẹo vặt để giúp bạn làm bài thi tốt nhất – Writing IELTS 2021

IELTS Writing 2021 – Hướng dẫn và các mẹo vặt để giúp bạn làm bài thi tốt nhất – Writing IELTS 2021

IELTS Writing 2021 – Hướng dẫn và các mẹo vặt để giúp bạn làm bài thi tốt nhất – Học cách làm bài thi IELTS Writing 2021 trên website này để tăng cơ hội đạt điểm cao trong bài thi IELTS Writing của bạn.

(English below)

IELTS Writing 2021 – Hướng dẫn và các mẹo vặt để giúp bạn làm bài thi tốt nhất

Bạn có định làm bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS năm 2021 không? Nếu vậy, bạn sẽ cần biết những gì mong đợi!

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS được chia thành hai phần: Phần 1 và Phần 2. Trong Phần 1, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận ngắn, thường là từ 200 đến 300 từ, về một chủ đề cụ thể. Bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

Trong Phần 2, bạn sẽ được nhắc đến và yêu cầu viết một bài luận. Lời nhắc sẽ là một bài luận ý kiến, trong đó bạn sẽ được yêu cầu thảo luận về ý kiến ​​của bạn về một chủ đề nhất định, hoặc một bài luận tranh luận, trong đó bạn sẽ được yêu cầu trình bày lập luận của mình về một chủ đề nhất định. Bạn sẽ có 40 phút để hoàn thành nhiệm vụ này.

Để có được điểm số cao trong bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS, bạn sẽ cần chứng minh khả năng viết rõ ràng, chính xác và tranh luận của mình. Bạn cũng sẽ cần chỉ ra rằng bạn có thể tổ chức các ý tưởng của mình một cách hợp lý và sử dụng một loạt các từ vựng và ngữ pháp một cách chính xác.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS:

1. Làm quen với định dạng thử nghiệm

Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu cách kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS được cấu trúc và những gì bạn mong đợi trong mỗi phần. Điều này sẽ giúp bạn lên kế hoạch cho thời gian của bạn và tập trung sự chú ý của bạn vào các nhiệm vụ quan trọng nhất.

2. Thực hành viết bài luận

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS là thực hành viết bài luận. Điều này sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng viết bài luận của bạn và trở nên thoải mái hơn với nhiệm vụ.

3. Sử dụng một loạt các từ vựng và ngữ pháp

Để có được điểm số cao trong bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS, bạn sẽ cần sử dụng một loạt các từ vựng và ngữ pháp một cách chính xác. Cố gắng mở rộng vốn từ vựng của bạn bằng cách học các từ và cụm từ mới, và thực hành bằng cách sử dụng chúng trong bài viết của bạn.

4. Chỉnh sửa và đọc lại công việc của bạn

Trước khi bạn gửi bài luận của mình, hãy chắc chắn rằng bạn đã chỉnh sửa và đọc lại nó một cách cẩn thận. Điều này sẽ giúp bạn xác định bất kỳ lỗi nào và đảm bảo rằng bài luận của bạn rõ ràng và được tổ chức tốt.

5. Nhận phản hồi về công việc của bạn

Nếu có thể, hãy yêu cầu ai đó đọc và nhận xét về bài luận của bạn. Điều này sẽ giúp bạn xác định bất kỳ lĩnh vực cần cải thiện.

Thực hiện bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS có thể là một thách thức, nhưng nếu bạn chuẩn bị tốt và sử dụng các mẹo trên, bạn sẽ có thể viết một bài luận mạnh mẽ và nhận được điểm số bạn cần.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Writing IELTS 2021

Are you planning to take the IELTS Writing test in 2021? If so, you’ll need to know what to expect!

The IELTS Writing test is divided into two parts: Part 1 and Part 2. In Part 1, you will be asked to write a short essay, usually between 200 and 300 words, on a specific topic. You will have 20 minutes to complete this task.

In Part 2, you will be given a prompt and asked to write an essay. The prompt will be either an opinion essay, in which you will be asked to discuss your opinion on a given topic, or an argumentative essay, in which you will be asked to present your argument on a given topic. You will have 40 minutes to complete this task.

To get a high score on the IELTS Writing test, you will need to demonstrate your ability to write clearly, concisely, and argumentatively. You will also need to show that you can organise your ideas in a logical manner and use a range of vocabulary and grammar accurately.

Here are some tips to help you prepare for the IELTS Writing test:

1. Familiarise yourself with the test format

Make sure you understand how the IELTS Writing test is structured and what is expected of you in each part. This will help you to plan your time and focus your attention on the tasks that are most important.

2. Practice writing essays

The best way to prepare for the IELTS Writing test is to practice writing essays. This will help you to develop your essay-writing skills and to become more comfortable with the task.

3. Use a range of vocabulary and grammar

To get a high score on the IELTS Writing test, you will need to use a range of vocabulary and grammar accurately. Try to expand your vocabulary by learning new words and phrases, and practice using them in your writing.

4. Edit and proofread your work

Before you submit your essay, make sure you edit and proofread it carefully. This will help you to identify any errors and to make sure that your essay is clear and well-organized.

5. Get feedback on your work

If possible, ask someone to read and comment on your essay. This will help you to identify any areas that need improvement.

Taking the IELTS Writing test can be a challenge, but if you prepare well and use the tips above, you will be able to write a strong essay and get the score you need.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider