145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS về thời tiết – Weather IELTS

Home - IELTS - IELTS về thời tiết – Weather IELTS

IELTS về thời tiết – Weather IELTS

IELTS về thời tiết – Học cách sử dụng và trả lời các câu hỏi trong bài thi IELTS về thời tiết để đạt điểm cao hơn.

(English below)

IELTS về thời tiết

Khi nói đến thời tiết, có một vài điều mà tất cả chúng ta có thể đồng ý. Thật tuyệt khi có một ngày nắng, và thật vui khi bị cuốn vào một trận mưa như trút nước. Nhưng khi nói về thời tiết, mọi thứ có thể nhanh chóng trở nên khó hiểu.

Ở Anh, có một vài từ khác nhau thường được sử dụng để mô tả thời tiết. Dưới đây là một số phổ biến nhất:

Sunny: Khi mặt trời chiếu sáng và không có mây trên bầu trời, chúng tôi nói rằng trời nắng.

Mây: Nếu mặt trời ẩn đằng sau rất nhiều đám mây, chúng tôi nói rằng trời nhiều mây.

Mưa: Khi mưa từ trên trời rơi xuống, chúng tôi nói rằng trời mưa.

Windy: Nếu có nhiều gió, chúng tôi nói rằng nó là gió.

Snowy: Khi tuyết rơi xuống từ bầu trời, chúng tôi nói rằng trời tuyết.

Foggy: Nếu có nhiều sương mù, chúng tôi nói rằng đó là sương mù.

Thời tiết cũng có thể được mô tả bằng tính từ. Ví dụ, chúng ta có thể nói rằng đó là một “ngày nắng đẹp” hoặc một “ngày lạnh và gió”.

Khi chúng ta muốn nói về thời tiết trong tương lai, chúng ta thường sử dụng từ “dự báo”. Ví dụ, nếu chúng ta muốn biết thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai, chúng ta có thể nói “dự báo cho ngày mai là gì?”

Chúng ta cũng có thể sử dụng từ “thời tiết” như một động từ. Ví dụ, nếu chúng ta muốn biết thời tiết như thế nào ngay bây giờ, chúng ta có thể nói “thời tiết như thế nào?”

 

Tags: IELTS

 


Weather IELTS

When it comes to the weather, there are a few things that we can all agree on. It’s always nice to have a sunny day, and it’s never fun to be caught in a downpour. But when it comes to talking about the weather, things can quickly get confusing.

In the UK, there are a few different words that are commonly used to describe the weather. Here are some of the most common:

Sunny: When the sun is shining and there are no clouds in the sky, we say that it is sunny.

Cloudy: If the sun is hidden behind a lot of clouds, we say that it is cloudy.

Rainy: When rain is falling from the sky, we say that it is rainy.

Windy: If there is a lot of wind, we say that it is windy.

Snowy: When snow is falling from the sky, we say that it is snowy.

Foggy: If there is a lot of fog, we say that it is foggy.

The weather can also be described using adjectives. For example, we might say that it is a “beautiful sunny day” or a ” cold and windy day”.

When we want to talk about the weather in the future, we often use the word “forecast”. For example, if we want to know what the weather will be like tomorrow, we might say “What’s the forecast for tomorrow?”

We can also use the word “Weather” as a verb. For example, if we want to know what the weather is like right now, we might say “What’s the weather like?”

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider