145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Task 2 Writing Structure – Task structure 2

Home - IELTS - IELTS Task 2 Writing Structure – Task structure 2

IELTS Task 2 Writing Structure – Task structure 2

IELTS Task 2 Writing Structure – Learn the essential tips and tricks to write a perfect IELTS Task 2 essay and ace the exam!

(English below)

IELTS Task 2 Writing Structure

Nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2 là một bài kiểm tra viết bài luận yêu cầu các ứng cử viên viết một bài luận để trả lời một câu hỏi cụ thể. Câu hỏi bài luận sẽ yêu cầu các ứng cử viên thảo luận về một chủ đề cụ thể và sẽ cho họ lựa chọn hai lời nhắc bài luận để lựa chọn. Ứng viên sẽ có 60 phút để lập kế hoạch, viết và sửa đổi bài luận của họ.

Nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2 được thiết kế để kiểm tra khả năng viết một bài luận của một ứng cử viên để trả lời một câu hỏi cụ thể. Câu hỏi bài luận sẽ yêu cầu các ứng cử viên thảo luận về một chủ đề cụ thể và sẽ cho họ lựa chọn hai lời nhắc bài luận để lựa chọn. Ứng viên sẽ có 60 phút để lập kế hoạch, viết và sửa đổi bài luận của họ.

Nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2 là một bài kiểm tra viết bài luận yêu cầu các ứng cử viên viết một bài luận để trả lời một câu hỏi cụ thể. Câu hỏi bài luận sẽ yêu cầu các ứng cử viên thảo luận về một chủ đề cụ thể và sẽ cho họ lựa chọn hai lời nhắc bài luận để lựa chọn. Ứng viên sẽ có 60 phút để lập kế hoạch, viết và sửa đổi bài luận của họ.

Nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2 là một bài kiểm tra viết bài luận yêu cầu các ứng cử viên viết một bài luận để trả lời một câu hỏi cụ thể. Câu hỏi bài luận sẽ yêu cầu các ứng cử viên thảo luận về một chủ đề cụ thể và sẽ cho họ lựa chọn hai lời nhắc bài luận để lựa chọn. Ứng viên sẽ có 60 phút để lập kế hoạch, viết và sửa đổi bài luận của họ.

Nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2 là một bài kiểm tra viết bài luận yêu cầu các ứng cử viên viết một bài luận để trả lời một câu hỏi cụ thể. Câu hỏi bài luận sẽ yêu cầu các ứng cử viên thảo luận về một chủ đề cụ thể và sẽ cho họ lựa chọn hai lời nhắc bài luận để lựa chọn. Ứng viên sẽ có 60 phút để lập kế hoạch, viết và sửa đổi bài luận của họ.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Task structure 2

The IELTS Writing Task 2 is an essay writing test that requires candidates to write an essay in response to a particular question. The essay question will ask candidates to discuss a specific topic and will give them a choice of two essay prompts to choose from. Candidates will have 60 minutes to plan, write and revise their essay.

The IELTS Writing Task 2 is designed to test a candidate’s ability to write an essay in response to a particular question. The essay question will ask candidates to discuss a specific topic and will give them a choice of two essay prompts to choose from. Candidates will have 60 minutes to plan, write and revise their essay.

The IELTS Writing Task 2 is an essay writing test that requires candidates to write an essay in response to a particular question. The essay question will ask candidates to discuss a specific topic and will give them a choice of two essay prompts to choose from. Candidates will have 60 minutes to plan, write and revise their essay.

The IELTS Writing Task 2 is an essay writing test that requires candidates to write an essay in response to a particular question. The essay question will ask candidates to discuss a specific topic and will give them a choice of two essay prompts to choose from. Candidates will have 60 minutes to plan, write and revise their essay.

The IELTS Writing Task 2 is an essay writing test that requires candidates to write an essay in response to a particular question. The essay question will ask candidates to discuss a specific topic and will give them a choice of two essay prompts to choose from. Candidates will have 60 minutes to plan, write and revise their essay.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider