145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Tất tần tật về Thang Điểm IELTS General – IELTS General score scale

Home - IELTS - Tất tần tật về Thang Điểm IELTS General – IELTS General score scale

Tất tần tật về Thang Điểm IELTS General – IELTS General score scale

Tất tần tật về Thang Điểm IELTS General – Tìm hiểu thêm về các thang điểm IELTS General và cách để đạt điểm tối đa trong bài thi IELTS.

(English below)

Tất tần tật về Thang Điểm IELTS General

Thang điểm điểm chung của IELTS được sử dụng để báo cáo kết quả cho bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS. Thang điểm tổng quát của IELTS là thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với một mức độ thành thạo tiếng Anh nhất định. Chín ban nhạc là:

Ban nhạc 9: Người dùng chuyên gia

Ban nhạc 8: Người dùng rất tốt

Ban nhạc 7: Người dùng tốt

Ban nhạc 6: Người dùng có thẩm quyền

Ban nhạc 5: Người dùng khiêm tốn

Ban nhạc 4: Người dùng giới hạn

Ban nhạc 3: Người dùng cực kỳ hạn chế

Ban nhạc 2: Người dùng không liên tục

Ban nhạc 1: Không phải người dùng

Thang điểm điểm chung của IELTS được thiết kế để công bằng, nhất quán và minh bạch. Điều quan trọng cần lưu ý là thang điểm chung của IELTS không phải là bài kiểm tra vượt qua/thất bại. Thay vào đó, đó là một cách báo cáo kết quả cho phép người tham gia bài kiểm tra thấy mức độ thành thạo tiếng Anh của họ liên quan đến những người tham gia thử nghiệm khác.

Thang điểm điểm chung của IELTS là một công cụ quan trọng cho các người thực hiện thử nghiệm, vì nó cung cấp một cách để đặt mục tiêu và theo dõi tiến trình. Nó cũng là một công cụ có giá trị cho các nhà tuyển dụng, vì nó có thể giúp họ xác định những người xin việc có kỹ năng tiếng Anh họ cần.

 

Tags: IELTS

 


IELTS General score scale

The IELTS General score scale is used to report results for the IELTS General Training test. The IELTS General score scale is a 9-band scale, with each band corresponding to a certain level of English language proficiency. The nine bands are:

Band 9: Expert user

Band 8: Very good user

Band 7: Good user

Band 6: Competent user

Band 5: Modest user

Band 4: Limited user

Band 3: Extremely limited user

Band 2: Intermittent user

Band 1: Non-user

The IELTS General score scale is designed to be fair, consistent and transparent. It is important to note that the IELTS General score scale is not a pass/fail test. Rather, it is a way of reporting results that allows test takers to see their level of English language proficiency in relation to other test takers.

The IELTS General score scale is an important tool for test takers, as it provides a way to set goals and track progress. It is also a valuable tool for employers, as it can help them to identify job applicants who have the English language skills they need.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider